Regionaal

Werkafspraken waterschap voor behoud bomen

Waterschap Hollandse Delta verzorgt in hun werkgebied in Zuid-Holland zuid ruim 60.000 bomen. Het waterschap heeft nu intern werkafspraken gemaakt voor het behoud en onderhoud van al die bomen, bosplantsoenen, houtwallen en hagen. Hollandse Delta kiest voor inheemse diversiteit en behoud van een duurzaam bomenbestand.

In het zogeheten ‘bomenkader’ staan de interne regels voor medewerkers van het waterschap voor het behoud en onderhoud van bomen en beplanting. Het waterschap wil een robuust en duurzaam bomenbestand. Bomen van tachtig jaar of ouder zijn voortaan monumentaal en komen in een landelijk register.

Heemraad groen, Henk van der Drift: “Bestaande bomen blijven zoveel mogelijk staan. Natuurlijk moeten we soms nog bomen kappen bijvoorbeeld door sterfte, schade door wind of ziektes zoals essentaksterfte of iepziekte. Maar voor elke gekapte boom planten we er een terug.”

Meerdere inheemse boomsoorten in een rij

De rijen bomen op dijken en langs wegen, vaak populieren, vervangt het waterschap voortaan gefaseerd: om en om of per zoveel strekkende meter. Er komt in zo’n rij niet één boomsoort terug, maar verschillende inheemse soorten zoals berk, eik, es, iep, populier, veldesdoorn, walnoot en wilg.

Heemraad Henk van der Drift: “Centraal staat de waarde van bomen en struiken voor het ecosysteem. Bomen, struiken en hagen vormen als het ware een verbindende weg voor insecten en andere dieren. Zo bevorderen we meer biodiversiteit en vergroot het waterschap de landschappelijke waarde van ons prachtige werkgebied in Zuid-Holland zuid.”

Het bomenkader is vooraf voorgelegd aan een groot aantal partijen, zoals gemeenten, agrarische organisaties en natuurorganisaties. Hun reacties zijn in het bomenkader verwerkt.