Regionaal

Werkbezoek CDA Zuid-Holland aan BAR Gemeenten

Op vrijdagmiddag 15 november gaat de CDA-Statenfractie van Zuid-Holland op werkbezoek aan de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. 

Er zullen tijdens dit werkbezoek meerdere lokale en bovenregionale thema’s aan de orde komen, waaronder de verkeersproblematiek rondom Nieuw Reijerwaard, de oeververbinding met de Krimpenerwaard, de inpassing van de Regionale Energiestrategie (RES) in de regio, de woningbouwproblematiek en de spanningen tussen deze opgave en natuurbehoud. Verschillende lokale en regionale CDA-politici zijn aanwezig, waaronder de leden van Provinciale Staten en CDA-vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten.

Het CDA Zuid-Holland gaat met regelmaat met een brede delegatie op bezoek in de provincie om zo de krachten te bundelen van CDA-politici op alle niveaus. Statenlid Maurits de Haan: “Er spelen op dit moment veel onderwerpen in de regio. Met dit werkbezoek willen we met de mensen ter plaatse bespreken welke uitdagingen en knelpunten zij in de regio ervaren en waar we als provincie een helpende hand kunnen bieden.”

Programma 

Op vrijdagmiddag 15 november worden de CDA’ers ontvangen bij Huys ten Donck in Ridderkerk, waar Jonkvrouwe Catharina Groeninx van Zoelen de delegatie verwelkomt. Na het bespreken van onder andere de claim tramtrace in Ridderkerk, de verkeersproblematiek rondom Nieuw Reijerwaard en de oeververbinding met de Krimpenerwaard, vertrekt de delegatie richting het NS-station in Barendrecht om te praten over de woningbouwproblematiek. Als laatste stop zullen de CDA’ers ontvangen worden in De Buytenhof in Rhoon, waar zij diverse thema’s zullen bespreken, waaronder de opgave voor de woningbouw, de spanningen tussen deze opgave en natuurbehoud, de groter wordende zorgvraag in relatie tot de inkomsten uit het gemeentefonds en inpassing van de Regionale Energiestrategie (RES) in de regio.