Regionaal

Werkzaamheden vervanging viaduct A16 van start

Rijkswaterstaat vervangt een viaduct in de A16 over de Hoofdweg in Rotterdam. De constructie van het viaduct voldoet niet meer. Sinds mei 2022 wordt het viaduct al ondersteund. Vanwege de veiligheid moet het viaduct in zijn geheel worden vervangen. De werkzaamheden duren van juni 2023 tot en met maart 2026.

Rijkswaterstaat heeft gekozen voor een bouwmethode die zo min mogelijk hinder oplevert voor omwonenden en weggebruikers. Toch is niet te voorkomen dat de werkzaamheden voor geluid- en verkeersoverlast zorgen.

Tijdelijke wegverlegging en hulpbrug

Het bestaande viaduct wordt gesloopt in 2024 en wordt daarna opnieuw gebouwd. Het viaduct bestaat uit twee delen, voor elke rijrichting van de A16. Om te zorgen dat het verkeer op de A16 in beide richtingen kan blijven rijden tijdens de vervanging van het viaduct, bouwen we steeds aan 1 deel van het viaduct. Om dit mogelijk te maken komt er een wegverlegging aan de westzijde en wordt een hulpbrug aan de oostzijde geplaatst, op de plek van het gesloopte viaduct. Zo wordt de hinder beperkt.

Planning werkzaamheden

Na voorbereidende werkzaamheden, begint Rijkswaterstaat in juli 2023 met het aanleggen van de wegverlegging. De oprit A16 Prins Alexander (27) gaat ruim twee jaar dicht, vanaf eind 2023 t/m eind 2025. Verkeer op de A16 richting Dordrecht maakt dan gebruik van oprit A16 Rotterdam-Kralingen (26). De wegverlegging wordt volgens de huidige planning 29 april 2024 in gebruik genomen. De maximum snelheid ter hoogte van de wegverlegging wordt 70 km/uur. Eind mei 2024 start Rijkswaterstaat met de bouw van het westelijk gedeelte van het viaduct. Verkeer dat op de A16 richting de A20 rijdt, rijdt vanaf dat moment over de hulpbrug, waar ook 70 km/uur geldt. In januari 2025 begint de bouw van het oostelijke deel van het viaduct. Verkeer op de A16 richting de A20 rijdt dan via het nieuwe westelijke deel van het viaduct, terwijl het verkeer op de A16 richting Dordrecht gebruik blijft maken van de wegverlegging. Eind 2025 gaat de A16 Rotterdam open voor verkeer, inclusief het nieuwe viaduct. De werkzaamheden aan het viaduct over de Hoofdweg sluiten hierop aan.

Hoofdweg Rotterdam

In de periode juli 2023 t/m april 2024 kan er sprake zijn van extra bouwverkeer op de Hoofdweg en geluidhinder in de directe omgeving. Na ingebruikname van de wegverlegging op 29 april 2024 is de Hoofdweg ter hoogte van het viaduct in beide richtingen een aantal weken gesloten. Naar verwachting gaat de Hoofdweg 21 mei 2024 weer open met 1 rijstrook per rijrichting. In het eerste kwartaal van 2026 is het nieuwe viaduct klaar en wordt de Hoofdweg over de volledige breedte in beide richtingen in gebruik genomen. In deze periode worden de werkterreinen opgeruimd en is er nog wel sprake van extra bouwverkeer op de Hoofdweg.

A16 Rotterdam

De vervanging van het viaduct in de A16 is toegevoegd aan het project A16 Rotterdam, de nieuwe verbinding tussen de A16 bij het Terbregseplein en de A13 bij Rotterdam The Hague Airport. De 11 km lange en energieneutrale rijksweg met Rottemerentunnel verbetert de bereikbaarheid en leefbaarheid in het noordoostelijk deel van Rotterdam, in Lansingerland en in de omliggende regio. De A16 Rotterdam wordt in opdracht van Rijkswaterstaat aangelegd door De Groene Boog, een bouwcombinatie van BESIX, Dura Vermeer, Van Oord en TBI-bedrijven Croonwolter&dros en Mobilis.