Regionaal

Zuid-Holland sluit MKB-deal ‘Verkenning Reststromenhub Dutch Fresh Port’

Zuid-Holland heeft de eerste 3 regionale MKB-deals ondertekend met 11 gemeenten en 11 ondernemers ter versterking van het brede MKB. In totaal is voor deze subsidieregeling €1.000.000,- beschikbaar.

Op 26 mei heeft Gedeputeerde Willy de Zoete namens Gedeputeerde Staten de eerste 3 MKB-deals ondertekend ter versterking van het regionale midden- en kleinbedrijf (MKB) in Zuid-Holland. De deals zijn gesloten samen met gemeenten en ondernemers uit 3 Zuid-Hollandse regio’s. In totaal stelt de provincie met deze subsidieregeling €1.000.000,- beschikbaar. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet richting het uitvoeren en financieren van concretere activiteiten voor het versterken en ondersteunen van het MKB.

MKB-deals Zuid-Holland: hoe werkt het?

De provincie Zuid-Holland zet in op een toekomstbestendig MKB in Zuid-Holland. Het regionale MKB is van groot belang voor onze maatschappij en economie, maar staat ook voor uitdagingen. Daarom heeft de provincie Zuid-Holland een MKB ambassadeur aangesteld om samen met gemeenten en bedrijfsleven ‘MKB-deals’ te sluiten. Deze deals zijn in het leven geroepen om regionale samenwerking te stimuleren en collectieve ondernemersvragen met concrete projecten aan te pakken. Voorbeelden zijn het toepassen van innovaties en nieuwe kennis, digitalisering, toegang tot talent en financiering, dienstverlening en netwerkvorming.

Gedeputeerde Willy de Zoete: “Het  MKB is de ruggengraat in een dorp, gemeente, regio. Opgeteld is het MKB  de grootste werkgever en iedere Zuid-Hollander koopt er bijna dagelijks zijn spullen of we maken er de mooiste producten. De provincie is blij om bij te kunnen dragen aan de versterking van deze steunpilaren van de economie, maar ook verdere ontwikkeling en innovatie te stimuleren in onze Zuid-Hollandse regio’s”.

Welke 3 MKB-deals zijn nu ingediend?

In samenspraak met totaal 11 gemeenten en 11 ondernemersverenigingen zijn op 26 mei zijn de volgende 3 deals ingediend:MKB-deal “Boost Your Business Online” heeft als doel om MKB-ers te inspireren en te activeren om aan de slag te gaan met de kansen van digitalisering in hun bedrijf. Dit is een samenwerking met gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Kaag & Braassem en ondernemersverenigingen VOA, VON, OVKB, EDBA en VNO-NCW West.

MKB-deal ‘Verkenning Reststromenhub Dutch Fresh Port’ om samen met MKB-ers vorm te geven aan minder afvalverspilling uit de AGF sector. Dit is een samenwerking met gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam en ondernemersvereniging VBO Fresh Port.

MKB-deal ‘Ondernemend Midden-Holland’ waarbij de focus ligt op concrete activiteiten voor maakindustrie, logistiek en transport. Dit is een samenwerking met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas en ondernemersverenigingen OPBR, FOZ, Gouda Onderneemt!, OK Krimpenerwaard en OPW.

Vervolgstappen

Dankzij de MKB-deals kunnen regio’s subsidie aanvragen om hun plannen uit te voeren. De gesprekken voor de volgende ronde MKB-deals met andere regio’s zijn inmiddels gestart.