Jac van Dam

Ridderkerk door de ogen van Jac van Dam: Damstraat en Damweg, Oostendam (deel 33)

Oostendam is eigenlijk een dorpje op zich dat sinds 1978 tot de gemeente Ridderkerk behoort. (Een deel van het oorspronkelijke oude Oostendam is nu de wijk Oostendam in Hendrik-Ido-Ambacht.) De geschiedenis van het dorp gaat terug tot het jaar 1331 waarin de Waal werd afgedamd en ook de bedijking werd aangelegd waar dit stukje Damstraat deel van uitmaakte. Ik vind het toch altijd een apart stukje Ridderkerk hier en zeker een tekening waard. Ik loop ook nog even voor het hotel – dat nog net in Ambacht staat – langs, het Havenhoofd op. Nu een schilderachtig pleintje maar vroeger een levendige haven waar ook het Rijsoordse en Ambachtse vlas verscheept werd. Als ik over het dijkje terugloop gaan mijn gedachten uit naar de bijzondere kunstenaar Arie Wols die hier tot zijn overlijden in 2003 woonde en werkte. En aan zijn vrouw, die met engelengeduld de enorme verzameling tekeningen, schilderijen en grafiek heeft geïnventariseerd. Ik lees dat men zich over de collectie heeft ontfermd en dat er gezocht wordt naar een permanente tentoonstellingsruimte. Dat zou een goed ding zijn…

Dit is de drieëndertigste tekening in de serie ‘Ridderkerk door de ogen van Jac van Dam’. Voor dit project gaat de Ridderkerkse tekenaar Jac van Dam op ontdekkingstocht door zijn eigen woonplaats om de vertrouwde straten, pleinen en gebouwen met nieuwe ogen te zien en vast te leggen in kleurrijke pentekeningen. Elke twee weken wordt op deze plek een nieuwe tekening getoond.

Meer werk van Jac van Dam is te zien op zijn website: www.jacvandam.nl
of op Instagram: www.instagram.com/jac_tekent/

Foto: Roelie ’t Jong