Ontdek IJsselmonde

Crezéepolder – Walhalla voor vogels en vogelaars

Ontdek IJsselmonde Serie: Week 3

Tussen de Nieuwe Maas, de Noord en de Oude Maas ligt het eiland IJsselmonde. Verdeeld over dit eiland ligt een aantal fraaie natuurgebieden. Deze zijn stuk voor stuk bijzonder omdat IJsselmonde een van de weinige zoetwatergetijdengebieden is in Europa, en dat zorgt voor een levendige natuur. We lichten er iedere week een natuurgebied uit.

De Crezéepolder is een waterrijk natuurgebied dat zich uitstrekt langs de Noord, vlak naast Ridderkerk, helemaal aan de oostrand van het eiland IJsselmonde. Vroeger stond deze polder droog, tegenwoordig is het onderdeel van het zoetwatergetijdengebied en staat het water er met vloed bijna een meter hoog. En bij eb komen watervogels als lepelaars hier foerageren in het slik.


De Crezéepolder is dan ook een walhalla voor vogels èn voor vogelliefhebbers. Tientallen vogelsoorten hebben hier hun thuis gemaakt, en nog veel meer logeren er tijdelijk tijdens de trek naar noorden of zuiden. Veel (zeldzame) vogels als de Mongoolse pieper, bergeend, zwartkopgors, strandlopers, steltlopers en velduilen zijn hier te spotten. Er staan twee vogelkijkschermen die uitzicht bieden over bijna het hele gebied. Als je op de voetgangersbrug staat bevind je je in de woonomgeving van de ijsvogel. Met wat geluk kun je die hier dus ook zien.

Vanuit de woonwijken loop je zo het gebied in, en de Crezéepolder en omgeving lenen zich goed voor een prachtige wandeling. Je kunt rondom de polder lopen maar ook gedeeltelijk de polder in op de daarvoor aangewezen onverharde paden. Fietsen is hier niet toegestaan. Er zijn verschillende wandelroutes, die doorlopen naar naastgelegen natuurgebieden als de Ridderkerkse Griend en de Gorzen, met daarin het Meer der Stilte. Zo kun je een fraaie, aaneengesloten wandeling van zo’n tien kilometer maken.

Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje op www.ontdekijsselmonde.nl en www.facebook.com/OntdekIJsselmonde/ voor meer informatie en een overzicht van alle natuurgebieden en bijbehorende activiteiten. Je achtertuin is groter dan je denkt!