Ontdek IJsselmonde

De 5 mooiste vogelspotplekken op Eiland IJsselmonde

Eiland IJsselmonde is het verrassend gevarieerde en onontdekte gebied onder de rook van Rotterdam. Tussen woonkernen kun je hier heerlijk wandelen, fietsen, varen én vogels spotten in prachtige natuurgebieden. Allerlei soorten vogels hebben van de unieke grienden, stormbossen, en landschapstuinen hun thuis gemaakt. Ontdek IJsselmonde licht de mooiste vogelrijke natuurgebieden op het Eiland voor je uit. Mooie wandelroutes door deze gebieden zijn te vinden op de website www.ontdekijsselmonde.nl onder ‘routes’. Neem je verrekijker mee en ontdek welke unieke vogels hier leven!


1. Crezéepolder

Aan de oostkant van Eiland IJsselmonde vind je de vogelrijke Crezéepolder. Tot 2015 werden op deze locatie aardappelen verbouwd, daarna werden de dijken doorgestoken en ontstond de polder met unieke flora en fauna. In de afgelopen jaren hebben tientallen soorten van de polder hun thuis gemaakt, waaronder zeldzame vogels. Zo vind je hier onder andere de Mongoolse pieper, de zwartkopgors, de zwarte ooievaar, de buidelmees en velduil. Ook de ijsvogel komt voorbij. Dicht bij de polder vind je namelijk de Ridderkerkse Gorzen (ook een bezoekje waard!), waar langs de oever bomen met overhangende takken groeien; precies waar de ijsvogel van houdt. Langs de oevers van de kreek maak je grote kans om verschillende steltlopers te zien, zoals de groenpootruiter, de watersnip en de kemphaan. De lepelaar en de grutto genieten hier ook van het ondiepe water. In het riet vind je de rietzanger en kleine karekiet, op de oever allerlei eenden, en in het voorjaar broeden de kluut en tureluur hier . In de polder kun je 5 of 7 kilometer wandelen over onverharde wandelpaden en vlonders. Twee vogelkijkschermen bieden je een mooi uitzicht over de waterpartijen. Trek op een regenachtige dag je laarzen aan, de wandelpaden kunnen modderig zijn.


2. Sophiapolder

In 1850 werd in rivier de Noord, tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Papendrecht, een zandbank ingepolderd en vernoemd naar koningin Sophia. De polder bestond lange tijd uit akkers en weilanden, maar in 2011 werden de dijken doorgestoken en kon de natuur haar gang gaan. Met prachtig resultaat: er ontstond een moerasachtig zoetwatergetijdegebied. Op dit onbewoonde natuureiland kun je heerlijk wandelen over vlonders. Al wandelend hoor je allerlei vogels vrolijk tjirpen. In het midden van het eiland staat een vogelkijkhut. Met je verrekijker spot je de geoorde fuut, grutto’s, bontbekplevieren, tureluurs, lepelaars, visdieven en krakeenden. Eenden en steltlopers vind je voornamelijk in de slikken en kreken, op zoek naar voedsel. In de struiken en op de dijken broeden zangvogels, zoals de grasmus, de bosrietzanger en de zwartkop. En vergeet niet omhoog te kijken, er vliegen geregeld zeearenden over, en tijdens de vogeltrek zelfs de visarend. De Sophiapolder kun je alleen met een gratis pontje bereiken, vanaf de Veersedijk 301. Deze vaart van maart tot en met oktober op woensdag, zaterdag en zondag tussen 12.00-17.00 uur.


3. Donckse Bos en Donckse Velden

Bij de 18e-eeuwse buitenplaats Huys ten Donck vind je de oudste Engelse landschapstuin van Nederland; het Donckse Bos. Dit gebied kun je met een wandelkaart bezoeken, deze kost 1 euro en kun je kopen bij het tankstation om de hoek. In het Donckse Bos vind je kronkelige paden, waterpartijen en er groeien bijzondere bomen en planten, waaronder verwilderde voorjaarsbloemen. Veel besseneters komen graag naar het Donckse Bos, op zoek  naar voedsel. zoals mezen, sijsjes, vinken en groenlingen. Zij zijn dol op lijster- en vlierbessen, maar ook hulst, meidoorn, klimop, spinnen-eitjes, rupsen of andere insecten eten ze graag. Aan de overkant van de weg vind je de Donckse Velden. Met grote regelmaat kun je hier de aalscholver spotten. Ook de boomleeuwerik, roodborst, winterkoning en lijster laten zich hier zien.


4. Rhoonse en Carnisse Grienden

Langs de oever van de Oude Maas vind je de Rhoonse en Carnisse Grienden. Grienden zijn voormalige wilgenplantages waar de natuur tegenwoordig vrij spel heeft. Doordat de grienden rechtstreeks in verbinding staan met de getijden van de Oude Maas, zorgt eb en vloed in deze gebieden voor unieke flora en fauna. Niet gek dat vogels het goed toeven vinden in deze gebieden, die twee keer per dag vollopen met water. In dit vogelparadijs vind je wel 45 soorten vogels, zoals de gekraagde roodstaart, de koekoek, de tjiftjaf, de zwartkop, de fitis en tuinfluiter. Met een beetje geluk zie je ook de ijsvogel voorbij flitsen,. De kluut, kleine plevier, tureluur, oeverloper en lepelaar zijn ook geregeld aanwezig, op zoek naar voedsel. In het water vind je ook nog eenden, zoals de slob- en kuifeend. Neem je camera zeker mee, want in deze sprookjesachtige omgeving maak je van de vogels gegarandeerd prachtige foto’s.


5. Valkensteijnse Bos

Aan de noordrand van gemeente Albrandswaard vind je Bos Valckesteijn. Tot de jaren ’80 vond je in dit gebied voornamelijk akkers en weilanden. Door verschillende aanplantingfasen werd het bos daarna erg divers, met verschillende soorten bossen en bomen. Tussen de populieren, wilgen, eiken en essen ontdek je brede watergangen, kleine meertjes en boomgaarden, met diverse flora en fauna. In dit aangename bos leven verschillende soorten vogelsdie je op andere plekken op Eiland IJsselmonde niet snel tegenkomt. Zo vind je er de havik, de buizerd, de grote bonte specht, de goudvink, de matkop en de bosuil. Ook de ijsvogel scheert hier geregeld over het water.

Benieuwd naar deze vogelspotplekken en bijzondere natuurgebieden? Op ontdekijsselmonde.nl vind je alle leuke dingen om te zien en doen op het prachtige Eiland IJsselmonde.

Foto’s: Anco Euser