Ontdek IJsselmonde

De Sophiapolder – een eiland in de rivier

Ontdek IJsselmonde Serie: Week 2

Tussen de Nieuwe Maas, de Noord en de Oude Maas ligt het eiland IJsselmonde. Verdeeld over dit eiland ligt een aantal fraaie natuurgebieden. Deze zijn bijzonder omdat IJsselmonde een van de weinige zoetwatergetijdengebieden is in Europa, en dat heeft z’n weerslag op de natuur. We lichten er iedere week een gebied uit.

In 1850 werd een zandbank in de rivier de Noord ingepolderd en vernoemd naar Koningin Sophia. Lange tijd bestond de Sophiapolder uit akkers en weilanden, totdat zeven jaar geleden de dijken werden doorgestoken en men de natuur haar gang liet gaan. Het resultaat? Een groot onbewoond natuureiland en een belangrijke ravitailleerplek voor trekvogels. 

Sophia Polder


Er is een wandelroute aangelegd van 2,5 km over dijken en vlonders, en midden op het eiland bevindt zich een vogelspottershut. Wat bijzondere vogels die je van daar zou kunnen spotten: de geoorde fuut, grutto’s, bontbekplevieren, tureluurs en lepelaars, visdieven en krakeenden. Zeearenden vliegen ook af en toe over, en in de struiken op de dijken broeden zangvogels.

Er zijn ook (zeldzame) planten en bloemen te zien; de spindotter bijvoorbeeld. Steeds wanneer het eb wordt steken die met duizenden hun bloemetjes boven het water uit, zodat het water langzaam groen-geel kleurt. Een magisch effect. 

De Sophiapolder is alleen bereikbaar met een gratis veerpontje vanaf de Veersedijk 301. Die vaart op woensdagen, zaterdagen en zondagen ieder kwartier heen en weer, tussen 12.00 en 17.00 uur.

Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje op www.ontdekijsselmonde.nl en www.facebook.com/OntdekIJsselmonde/ voor meer informatie en een overzicht van alle natuurgebieden en bijbehorende activiteiten. Je achtertuin is groter dan je denkt!