Ontdek IJsselmonde

Het Visserijgriend, levende geschiedenis

Ontdek IJsselmonde Serie: Week 7

Op het eiland IJsselmonde ligt aan de Oude Maas het natuurgebied Visserijgriend. Het Visserijgriend is een smal restant van een gebied dat voor 1920 een groot deel van Hoogvliet omvatte – hier kun je zien hoe het land er honderd jaar geleden uitzag. Namen als Zalmplaat en Meeuwenplaat herinneren nog aan de tijd dat het water hier tussen eb en vloed door de kreken vloeide. Nadat in 1920 de getijdegeul werd afgesloten, werden de grootste slikplaten ingepolderd voor de landbouw, en na de Tweede wereldoorlog moesten de boeren op hun beurt plaats weer maken voor woningbouw.

Het natuurgebied is te overzien vanaf de Vossendijk. Over een prachtig vlonderpad kan men de griend in. Kreken, slikplaten, biezen- en rietzones en wilgenvloedbos staan onder dagelijkse invloed van de eb- en vloedbeweging op de rivier (een hoogteverschil van wel 1,5 meter!). Daardoor zijn er typische zoetwatergetijde plant- en diersoorten te vinden zoals spindotter, zomerklokje en bevers. 

Foto: Ineke van Dort.
 

Ook voor diverse vissoorten heeft het gebied een belangrijke functie als kraamkamer. Trekvissen vinden op hun weg stroomopwaarts hier een eerste rustplaats (vandaar de naam Visserijgriend). En voor wie er oog en oor voorheeft kan er naast de mezen (pimpel, zwart en matkop), de grote bonte specht, boomkruiper, tuinfluiter, tjiftjaf en fitis aantreffen. In hogere delen van het vloedbos groeien naast wilgen ook hondsroos, kornoelje, meidoorns, liguster en enkele zomereiken. Overal zijn ruigtekruiden als brandnetel, groot hoefblad en fluitenkruid te zien. Het Visserijgriend is een klein paradijsje dat herinnert aan een groots verleden.

Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje op www.ontdekijsselmonde.nl en www.facebook.com/OntdekIJsselmonde/ voor meer informatie en een overzicht van alle natuurgebieden en bijbehorende activiteiten. Je achtertuin is groter dan je denkt!