Aftrap voetbalklas Farel College

Op het voetbalveld van sportvereniging Slikkerveer op sportpark Reijerpark is maandag de voetbalklas van het Farel College van start gegaan. Wethouder Henk van Os (sport), hoofdtrainer Kevin Vink van RVVH en Danny Wijnstekers, bestuurslid jeugdzaken van SV Slikkerveer, gaven de aftrap.

In de voetbalklas kunnen leerlingen van de onderbouw van mavo, havo en vwo tijdens zogenoemde talenturen hun voetbaltalent verder ontwikkelen. De kinderen worden uitgedaagd om niet alleen de balbehandeling te verbeteren, maar zich ook te bekwamen in het aanvallen, verdedigen en het omschakelen.

De bijna vijftig leerlingen van de voetbalklas komen gedurende zes weken elke maandag bij elkaar op het veld van Slikkerveer. Ze trainen onder leiding van hun docenten (en voetbaltrainers) Sander Wierix en René van den Enden.

Passie

Volgens teamleider Jeroen Barto van het Farel College wordt het voor de kinderen extra leuk om naar school te gaan als het rooster ruimte biedt aan hun passie, in dit geval voetbal. De leerlingen hebben zelf gekozen voor de voetbalklas. Andere leerlingen vullen hun talenturen in met activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld cultuur.

Sportakkoord

Wethouder Henk van Os vindt de voetbalklas een mooi initiatief. Het sluit goed aan bij alle inspan- ningen om sporten en bewegen in Ridderkerk nog aantrekkelijker te maken. Zo werkt de gemeente samen met sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners en bedrijfsleven aan een Lokaal Sportakkoord. Hierin leggen de partners vast hoe zij de Ridder- kerkse sport willen versterken. Het doel is dat iedereen kan be- wegen en sporten en daar plezier in heeft.

Foto: Gemeente Ridderkerk