Nieuw bestuur SV Bolnes

Na de algemene ledenvergadering van 26 augustus jl. heeft de sportvereniging Bolnes weer een voltallig bestuur. Tijdens een zeer matig bezochte ledenvergadering hebben de nieuwe bestuursleden zich na de verkiezing voorgesteld en zijn gefotografeerd.

Zittend van links naar rechts: penningmeester Michel Legerstee, voorzitter Leen Schellevisch, secretaris Petra Lampe. Staand van links naar rechts: jeugdzaken Joey Bloot, kantinezaken Amer Sefaragic, facilitair Martin Munter, wedstrijdsecretaris Leo Landa, vrijwilligers coördinator René Bravenboer.
Op de foto missen we Dennis Dubbelman van sponsorzaken en Michael Verwijmeren van de ledenadministratie.

Na de verkiezing van het nieuwe bestuur werd afscheid genomen van vertrekkend voorzitter Soeris Balgobind. De nieuwe voorzitter bedankte hem en kondigde tevens aan dat Soeris niet verloren gaat voor de club.

Ook was er een jubilaris, Arie de Jong werd gehuldigd vanwege het feit dat hij 60 jaar lid is van de voetbalvereniging.