Sport

Nieuw dagelijks bestuur Saturnus’72

Tijdens de algemene ledenvergadering van de handbalvereniging Saturnus’72 zijn unaniem twee nieuwe dagelijks bestuursleden aangetreden. Jan Willem Steeman volgt Peter Maaskant op als voorzitter en Brechtje van Bokhoven is de nieuwe secretaris. Zij volgt Anneloes Nuis op.

Saturnus’72 is een sportvereniging die is gehuisvest is op het Reyerpark. De club heeft een eigen onderkomen met verhard veld en sporthal. Net als een hoop verenigingen heeft ook Saturnus’72 last van een terugloop in ledenaantal. Om de leden op hun eigen niveau te laten spelen is een samenwerking aangegaan met Conventus uit Zwijndrecht en D.E.S.’72 uit Papendrecht. Onder de naam Drechtsteden wordt met veel teams aan de competitie deelgenomen. Toch is het voorlopig nog een brug te ver om nu al over een fusie te spreken. Alle drie de verenigingen hebben hun eigen cultuur. Wel wordt er op veel niveaus samengewerkt. Peter Maaskant heeft als scheidend voorzitter een hoop werk verricht om de club de laatste jaren vooruit te brengen. Samen met de andere twee verenigingen heeft hij een samenwerkingsverband opgezet zodat spelers op hun eigen niveau kunnen handballen. Na 8 jaar heeft Peter Maaskant de voorzitters hamer over gedragen aan zijn opvolger. Jan Willem Steeman is met algemene stemmen benoemt als voorzitter. Ook Brechtje van Bokhoven is toegetreden tot het bestuur. Zij volgt Anneloes Nuis op die na 8 jaar wegens drukke werkomstandigheden haar functie moest teruggeven. 

Steeman vertelde de algemene vergadering dat er gewerkt wordt aan een verenigingsplan en aan de samenwerking in Drechtsteden verband. Duidelijk is wel geworden dat een fusie voorlopig niet in beeld is. Samen met het bestuur heeft hij de uitdaging om financieel gezond te blijven, de eigen accommodatie te onderhouden, nieuwe leden te werven en natuurlijk de vacatures binnen de club in te vullen. Steeman is trots op wat Saturnus’72 al die jaren was, is en in de toekomst zal zijn. Uiteraard moet hij dit doen samen met de leden.