Sport

Ook Chakib Lechheb blijft Rijsoord trouw

Afgelopen week vonden de laatste gesprekken met de spelers van de huidige selectie plaats. Zoals elk jaar is het een langdurig en tijdrovend proces. De TC en de staf van V.V. Rijsoord zijn blij over de uitkomst van de gesprekken. Een heel groot gedeelte van de selectie heeft aangegeven, zoals al eerder gepubliceerd, de vereniging het komend seizoen trouw te blijven. Bij die spelers voor komend seizoen hoort ook Chakib Lechheb. Voor het team en de technische staf een mooi signaal. In de plannen van de technische speelt hij namelijk een belangrijke rol.

Dogukan Kulup heeft aangegeven om op zoek te willen gaan naar een andere club. Ook hem wil de vereniging net als de andere vertrekkers bedanken voor de inzet voor de club.

Nu de contouren voor het komende seizoen duidelijk zijn gaat de vereniging de selectie, naast de ontvangen toezeggingen, completeren.