Sport

Rowdies blijven in Oosterpark Ridderkerk

De gemeenteraad heeft unaniem besloten het locatieonderzoek voor de Ridderkerk Rowdies langs de A38 te laten vervallen. De Rowdies blijven dus in het Oosterpark.

Donderdag 26 januari 2023 behandelde de gemeenteraad het voorstel van het college van burgemeester en wethouders over de hoogte van het geluidsscherm en de locatie van honk- en softbalvereniging Ridderkerk Rowdies. Via een amendement besloot de raad het onderzoek naar een verhuizing van de Rowdies naar de velden langs de A38 te laten vervallen.

De gemeente gaat samen met betrokken partijen kijken hoe de nieuwe velden, inclusief verlichting, zo aangelegd kunnen worden dat het Essenlaantje behouden kan blijven. De Rowdies willen hiervoor een concessie doen in de maat van de velden. De verlichting is nodig om ook in de avonden te kunnen trainen en spelen.
Het voorstel voor de plaatsing van een kokos geluidsscherm van zes meter hoog werd unaniem aangenomen door de raad. Voor dit type scherm is gekozen in verband met de kosten. Hiermee vervalt de mogelijkheid om het scherm te verhogen tot acht meter.

Op de pagina Oosterpark van de gemeentelijke website is meer informatie te vinden. Hier wordt ook de nieuwe planning gepubliceerd. Voor het hele park wordt een nieuwe fasering en planning gemaakt.