Sport

Sportpark RVVH wordt heringericht

De voorbereidingen zijn in volle gang: vanaf eind augustus speelt het eerste team van voetbalvereniging RVVH op een nieuw hoofdveld. Dat zal tijdens de zomerstop worden aangelegd.

Op de locatie van het huidige hoofdveld komt het nieuwe gebouw van het Gemini College. Aan de oostkant van dat veld zat tot 2018 korfbalvereniging KCR, maar die vertrok naar sportpark Reyerpark. Zo ontstond ruimte voor zowel het Gemini als een nieuw hoofdveld voor RVVH.

De herinrichting van het sportpark wordt gedaan van mei tot en met augustus. De pupillenvelden worden meteen opgeknapt: ze krijgen kunstgras, net als het hoofdveld. Veld 3 krijgt een andere toplaag.

Meer groen

Rond de velden komt meer groen. Ook wordt er een gescheiden riolering aangelegd voor het vuile water en schone (hemel)water. De ruimte tussen de pupillenvelden en het nieuwe hoofdveld wordt breder, waardoor er plek is voor een groenstrook. Het groen wordt niet meteen aangeplant, omdat de herinrichting buiten het plantseizoen plaatsvindt. In het najaar wordt de groenstrook aangekleed.

De oude ingang van KCR aan de Sportlaan verdwijnt. Wel blijft die doorgang beschikbaar voor basisschoolleerlingen die via het sportpark naar De Fakkel lopen. Het hek tussen De Fakkel en het sportpark wordt opgehoogd.

Noodzaak

Het ontwerp kwam tot stand in goed overleg tussen de gemeente, RVVH en beheerder Sportservice Ridderkerk. Mario Papavoine, voorzitter van RVVH: ,,Het kwam wel binnen, toen we hoorden dat ons hoofdveld moest verhuizen. Mede vanwege de historische waarde. Maar we begrijpen ook dat de locatie langs de Rotterdamseweg voor het Gemini College niet zo veilig was, dus dat dit de enige acceptabele optie is. En ik moet zeggen: de gemeente heeft alles in het werk gesteld om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen.’’

Nieuwe tribune

De vereniging kijkt vooruit. ,,Een voordeel is dat alles wat compac- ter, dus overzichtelijker wordt. Een nadeel is dat minder mobiele leden straks niet meer vanuit de bestuurskamer naar wedstrijden kunnen kijken. Hopelijk kan dat dan vanuit de kantine.’’ RVVH zorgt zelf voor een nieuwe tribune langs het hoofdveld. ,,Die is overdekt en krijgt stoeltjes in plaats van banken, dus wordt gerieflijker.’’