The Motivation Academie Rotterdam bij sv Bolnes

Op woensdag 15 januari organiseert The Motivation Academie Rotterdam bij sv Bolnes de netwerkbijeenkomst ‘Samen staan we sterker’. De avond staat onder meer in het teken van de nut en noodzaak van samenwerking en doorzettingsvermogen. 

Er zullen meerdere gasten aanwezig zijn uit de voetballerij, waaronder Excelsior-trainer Ricardo Moniz. De netwerkbijeenkomst aan de Kievitsweg 153 begint om 19.30 uur. 

Het programma ziet er als volgt uit:
19.00 uur: Inloop
19.30 uur: Welkom/Openingswoord
19.45 uur: Presentatie Gerko Brink ‘Werken via Sport’
20.05 uur: Jeff Stans, ambassadeur
20.40 uur: Ricardo Moniz over doorzettingsvermogen, John van Loen over het project
21.00 uur: Steve Ebecilio stichtingen en opzet T.M.A.R.
21.45 uur: Uitreiken sponsorballen aan bedrijven die het project ondersteunen
22.00 uur: Sluiting

Bent u geïnteresseerd en wilt u graag aanwezig zijn op 15 januari? Dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar j.luijendijk@stgoal.nl