Update: herinrichting Sportpark Ridderkerk

Op de RVVH-ledenvergadering van 8 november 2019 is gecommuniceerd over de aanstaande herinrichting van het sportpark van RVVH. Mogelijk bent u via de media al eerder geïnformeerd over het besluit van de Ridderkerkse gemeenteraad in juni jl. dat de scholengemeenschap GEMINI wordt gesitueerd op het hoofdveld.

Aansluitend daarop komt ook nieuwbouw voor Jeugdsociëteit De GOOTH en DE LOODS. Al enige tijd voert het bestuur van RVVH overleg met de gemeente Ridderkerk over de plannen en die zijn inmiddels in een vergevorderd stadium gekomen. 

Op onderstaande tekening is te zien dat het hoofdveld verdwijnt en dat deze terugkomt op het veld dat onlangs door korfbalvereniging KCR is verlaten alsmede het huidige veld 2/wetraveld.

Op de verkregen ruimte wordt in de lengte richting het nieuwe hoofdveld gesitueerd voorzien van kunstgras. De twee natuurgrasvelden (4 & 5) blijven gehandhaafd maar zullen enkele meters richting de Sportlaan opschuiven. Kunstgrasveld 3 wordt gehandhaafd.

Verder worden er ook drie kunstgrasvelden aangelegd die qua afmetingen speciaal worden ingericht voor pupillenvoetbal met kleinere teams. Alle trainings- en kunstgrasvelden zullen voorzien worden van LED kunstverlichting.

Het hoofdveld gaat omzoomd worden met een talud met een hoogte van ca. 1 meter. Aan de zijde van de Sportlaan komt in dit talud een betonnen staantribune over een lengte van ca. 50 meter. Aan de andere zijde is ruimte gereserveerd voor een tribune, buitenkantine en kassa. Momenteel worden de opties verplaatsing van de monumentale Elascon tribune en/of nieuwe tribune onderzocht. 

De huidige planning is dat de herinrichtingswerkzaamheden gaan starten per 22 mei 2020. In deze planning is rekening gehouden met de voortgang van trainingen en wedstrijden. In het laatste kwartaal 2020 zullen de werkzaamheden gereed moeten zijn.