Verlenging kwijtschelding huur gemeentelijke sportaccommodaties

Het college van burgemeester en wethouders in Ridderkerk heeft besloten de kwijtschelding van de huur van gemeentelijke (sport)accommodaties te verlengen tot en met december 2020.

Voor huurders van gemeentelijke (sport)accommodaties bestaat de mogelijk over de periode juni tot en met december 2020, of zoveel korter als nodig, een verzoek om (gedeeltelijke) kwijtschelding in te dienen. In overleg met Sport Service Ridderkerk zal operationeel uitvoering worden gegeven aan de kwijtscheldingen .

Eerder werd de huur over de periode van maart tot en met augustus al kwijtgescholden.

Ridderkerkse (sport)vereniging worden door de huidige  coronacrisis financieel hard geraakt. Door de verplichte sluiting van sport- en verenigingskantines waren er veelal geen inkomsten. De gemeente Ridderkerk hoopt door kwijtschelding van de huur van de accommodaties de verenigingen meer financiële ruimte te geven.

Het is op dit moment nog niet bekend of er – evenals voor de afgelopen maanden – financiële compensatie volgt vanuit de rijksoverheid. Indien dit niet het geval is, worden de kosten ten laste gebracht van de algemene reserve.