Verhalenderwijs

Met verhalen wijzer worden is het motto van het religieuze programma Verhalenderwijs.

Samenstelling, presentatie en techniek: Gert Ritmeester

Zondag van 19.00 tot 20.00 uur (1 x per 2 weken).