Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Gaat Ridderkerk van het gas af?

Ridderkerk moet meer inzetten op gasloze woningen of de ambities bijstellen omdat er nog onvoldoende duidelijk is (zowel technisch als financieel) om hier nu grootschalig op te willen inzetten.

Hoe denken de verschillende Ridderkerkse politieke partijen erover op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022.

Partij 18PLUS
De gasprijzen rijzen de pan uit. Het loont daarom om van het gas af te stappen, maar dan moet er wel een alternatief zijn. Een warmtenet richting Ridderkerk lijkt nog toekomstmuziek. Partij 18PLUS wil daarom ook alternatieven onderzocht hebben, zoals volledig elektrisch verwarmen.

PvdA-GroenLinks
De energiecrisis maakt duidelijk dat energiebesparing essentieel is. PvdA-GroenLinks Ridderkerk zet in op een isoleeroffensief en een duurzaamheidsfonds. Nieuwbouw wordt energieneutraal gebouwd  en bestaande huizen geïsoleerd en verduurzaamd. Een beter geïsoleerd huis gaat ook energiearmoede tegen.

SGP
De SGP vindt dat klimaatmaatregelen nodig zijn, maar wel betaalbaar moeten blijven. Van het gas af gaan mag bijvoorbeeld niet leiden tot onnodige kapitaalvernietiging. Daarom kiest u met de SGP ervoor geen overhaaste beslissingen te nemen, maar in te zetten op maatregelen waarvan de kosten en baten in balans zijn.

Echt voor Ridderkerk
Waarom gasloos? Er is een mix van gasproducten: natuurgas, vloeibaar gas, biogas en waterstofgas. Denk aan grootschalige ontwikkelingen van waterstofgas. Je kan het gasgebruik terugdringen, maar gooi oude schoenen niet weg voordat de nieuwe goed zitten! Ook moet haalbaarheid en betaalbaarheid duidelijk zijn, alvorens wij over gasloze woningen willen nadenken!

CDA
Het CDA Ridderkerk is een voorstander voor het realistisch inzetten op gasloze woningen. Daarbij moet er altijd worden gekeken naar de actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Ook zetten we in op het betaalbaar isoleren van de huidige woningen.

Leefbaar Ridderkerk
De nieuwe ontwikkelingen/innovaties gaan snel. We zullen  deze op de voet volgen.

Christen Unie
In Ridderkerk zijn alle woningen die nieuw worden gebouwd al gasloos. De komende 30 jaar zullen – stapsgewijs alle andere woningen van Ridderkerk volgen. Daarbij staat betaalbaarheid voor ons op nummer 1.

VVD
De VVD Ridderkerk is tegen het uitvoeren van dure, slecht overdachte oplossingen vanwege tijdsdruk. Wij stellen liever reële doelen dan onhaalbare roze wolken. Wij twijfelen er niet aan, dat we van fossiele brandstoffen af moeten. Er is nog veel huiswerk te doen voordat we weten welke manier het beste werkt en wanneer dat haalbaar en betaalbaar is voor iedereen.

BURGER OP 1
Inzetten op gasloos is prima, liefst dan zelfvoorzienend. Bij nieuwbouw moeten wel gasbuizen (waterstofbuizen) aangelegd worden zodat die overschakeling in de toekomst ook mogelijk blijft. Zeker bij appartementen complexen.

De Combinatie en RTV Ridderkerk hebben in samenspraak 25 vragen/stellingen opgesteld voor de lijstrekkers van de partijen die in Ridderkerk meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.  Een deel van de vragen en antwoorden is deze week gepubliceerd op de site van RTV Ridderkerk. De overige vragen zijn online te vinden op de site van De Combinatie: www.decombinatieridderkerk.nl.