Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Minimumloon SSR en Facet naar € 14,- ?

In de recent gesloten ambtenaren CAO is een minimum salaris vastgelegd van € 14 per uur. Zou dit ook moeten gelden voor personeel dat indirect voor de gemeente werkt, zoals de Sport Service Ridderkerk en Stichting Facet Ridderkerk ? Moet dit minimumloon ook gelden voor personeel van ondernemers die door de gemeente worden ingehuurd voor schoonmaken, onderhoud, hulp bij het huishouden etc.

Hoe denken de verschillende Ridderkerkse politieke partijen erover op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022.

Partij 18PLUS
Nee. Personeel van Sport Service Ridderkerk en Stichting Facet Ridderkerk werken met een andere cao dan ambtenaren van de gemeente. Daarnaast stijgen de lasten voor de inwoners als we dit minimumloon ook gaan eisen bij alle opdrachtnemers van de gemeente.

PvdA-GroenLinks
PvdA-GroenLinks Ridderkerk wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft. Dus een fatsoenlijk loon voor hen die direct bij de gemeente werken en ook voor hen die indirect voor de gemeente werken. In Ridderkerk leven circa 1500 huishoudens rond de armoedegrens. Ongeveer de helft heeft werk bijvoorbeeld als huishoudelijke hulp of medewerker groen.

SGP
Het genoemde personeel valt in de regel onder een eigen CAO, waarin ook afspraken over beloning zijn gemaakt. De SGP gaat ervanuit dat deze cao’s worden nageleefd, en ziet hierin geen rol voor de gemeente weggelegd.

Echt voor Ridderkerk
Alle (al dan niet semi-overheids) medewerkers hebben recht op een beloning zoals vastgelegd in CAO’s. Geen discussie over het doortrekken van deze lijn bij commerciële bedrijven: ook zij dienen hun mensen goed te betalen! Dit dient wel in hun eigen CAO te zijn vastgelegd.

CDA
De invoering van het minimumloon is een landelijke kwestie. Als CDA Ridderkerk zijn we een voorstander van gerichte lastenverlichting voor burgers, een verhoging van het minimumloon of een combinatie hiervan.

Leefbaar Ridderkerk
Dit zijn afspraken die landelijk geregeld worden in CAO’s tussen vakbonden en werkgevers. Wat ons betreft hoort dit thuis bij de VNG. De gemeenteraad hier geen invloed op.

Christen Unie
Het is goed om toe te werken naar een eerlijk loon voor iedereen. Voor ambtenaren is dat inmiddels geregeld. Het is logisch om dit ook te regelen voor semi-overheidsdiensten als SSR en Facet. Voor organisaties die diensten verlenen voor de gemeente onderzoeken we hoe we een minimumlooneis in de aanbestedingen mee kunnen nemen.

VVD
Inkomenspolitiek is een zaak voor de landelijke overheid, werkgevers/ondernemers en werknemers/vakbonden. Als lokale partij willen we ons hier niet in mengen.

BURGER OP 1
Dat hoeft niet gelijk getrokken te worden met alle sectoren. Kijk daarin wat de markt doet, het moet wel betaalbaar blijven.

De Combinatie en RTV Ridderkerk hebben in samenspraak 25 vragen/stellingen opgesteld voor de lijstrekkers van de partijen die in Ridderkerk meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.  Een deel van de vragen en antwoorden is deze week gepubliceerd op de site van RTV Ridderkerk. De overige vragen zijn online te vinden op de site van De Combinatie: www.decombinatieridderkerk.nl.