Bijna tweehonderd gemeenten hebben nu een meldpunt waar burgers, desgewenst anoniem kunnen doorgeven dat ze een persoon verdenken van bijstandsfraude. Wat vindt u dat Ridderkerk moet doen?

Hoe denken de verschillende Ridderkerkse politieke partijen erover op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022.

Partij 18PLUS
Ook Ridderkerk moet een dergelijk meldpunt krijgen. Inwoners die bijstand nodig hebben moeten dat ook gewoon kunnen krijgen. Dat kost Ridderkerk jaarlijks ruim € 16 miljoen aan gemeenschapsgeld. Als fraude wordt aangepakt dalen ook de kosten voor de gemeente.

PvdA-GroenLinks
PvdA-GroenLinks Ridderkerk is tegen bijstandsfraude, omdat het de solidariteit ondermijnt. Ook in Ridderkerk is een kliklijn. Van de gemeente mag verwacht worden dat er een goed contact is met de uitkeringsgerechtigde. De gemeente controleert, dat is niet de rol van de burger. Een kliklijn ondermijnt het vertrouwen tussen burgers en in de buurt.

SGP
Met de SGP kiest u ervoor misbruik van overheidssteun tegen te gaan. Een meldpunt om doelbewuste fraude anoniem door te geven is niet op voorhand uitgesloten. Tegelijk vindt de SGP dat het de taak is van de gemeente om inwoners actief te informeren hoe onbedoelde fouten kunnen worden voorkomen.

Echt voor Ridderkerk
Hiervoor hoeft voor ons geen meldpunt te worden opgezet. Onze (Ridderkerkse) ambtenaren zijn mans genoeg signalen op te vangen, die de gemeenschap desgewenst anoniem kenbaar mogen maken.

CDA
Hier moeten we als Ridderkerk niet aan beginnen! Zo’n meldpunt staat haaks op hoe wij als christendemocraten met andere mensen willen omgaan.

Leefbaar Ridderkerk
Geen meldpunt. Iedereen weet inmiddels waartoe dit soort ontwikkelingen kunnen leiden (Toeslagaffaire).

Christen Unie
Fraude moet je aanpakken. Meldingen kunnen helpen. Toch is dat niet het hele antwoord. We moeten oppassen dat het naast anderen staan en vanuit die verantwoordelijkheid werken, wordt vervangen door onderzoek, vergelijking, beoordeling en acuut ingrijpen.

VVD
De VVD Ridderkerk vindt dat een meldpunt kan helpen om bijstandsfraude aan te pakken. Maar mensen moeten niet ten onrechte gestraft worden, waardoor ze in een nog slechtere positie terechtkomen. De meldingen moeten goed uitgezocht worden, voordat er enige actie wordt ondernomen. Het meldpunt moet periodiek verslag doen van zijn werkzaamheden.

BURGER OP 1
Niet doen, we gaan geen verklik systeem opzetten, controleer dan beter.

De Combinatie en RTV Ridderkerk hebben in samenspraak 25 vragen/stellingen opgesteld voor de lijstrekkers van de partijen die in Ridderkerk meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.  Een deel van de vragen en antwoorden is deze week gepubliceerd op de site van RTV Ridderkerk. De overige vragen zijn online te vinden op de site van De Combinatie: www.decombinatieridderkerk.nl.