Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Nieuwe ontwikkelingen in Ridderkerk-West en Bolnes-Zuid?

Langs beide zijden van de A38 is ruimte voor ontwikkelingen. Wat voor kansen zie u aan de zijde van Ridderkerk-West en Bolnes-Zuid?

Hoe denken de verschillende Ridderkerkse politieke partijen erover op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022.

Partij 18PLUS
Partij 18PLUS wil het Reijerpark uitbreiden door het aanplanten van een bos op de velden langs de A38. Een mooie groen invulling waar inwoners kunnen wandelen, recreëren en sporten.

PvdA-GroenLinks
PvdA-GroenLinks Ridderkerk wil dat Bolnes-Zuid open en groen blijft. De gebieden kunnen worden ontwikkeld tot groene buffer voor Bolnes. De zijde aan de kant van Ridderkerk-West is een mooi gebied om te ontwikkelen tot een boomrijk natuurgebied waarbij veel ruimte is voor bewegen in de natuur, aansluitend bij het sportpark Reijerpark.

SGP
Met de SGP kiest u voor uitbreiding van het Reijerpark in de richting van de Kruisweg, om zo extra recreatiemogelijkheden te creëren. Bolnes-Zuid is wat de SGP betreft ongeschikt voor woningbouw. Onderzocht moet worden of gebied in de toekomst gebruikt zou kunnen worden voor sportvelden.

Echt voor Ridderkerk
Interessante vraag. De mogelijkheden daartoe zouden kunnen worden onderzocht, maar Bolnes aan die kant is een waterwingebied. Wat zijn de gevolgen van geluid en stikstofuitstoot? Wij staan er nier afwijzend tegenover maar hebben voor nu veel vraagtekens.

CDA
Deze gronden zijn niet van de gemeente Ridderkerk. Als er in de toekomst wel een mogelijkheid ontstaat om deze gronden een andere bestemming te geven, dan willen we inzetten op de aanleg van extra groen en waar mogelijk de sportfaciliteiten in Ridderkerk-West verder uitbreiden.

Leefbaar Ridderkerk
Woningbouw vlak langs een snelweg is vrijwel onmogelijk vanwege de luchtkwaliteit. Daarnaast is geluidsoverlast een belangrijke factor. Uitbreiding van het Reijerpark is wel een optie.

Christen Unie
De ChristenUnie ziet kansen om dit gebied groen te houden in combinatie met het aanleggen van zonneweiden.

VVD
De VVD Ridderkerk is er een voorstander van om dit als een groene buffer te houden, omdat we al door veel wegen zijn ingesloten. Ook de aanleg van een groot sportcomplex is een optie.

BURGER OP 1
Groen en recreatie, met misschien een deel (1/4 of zo) woningbouw bij Bolnes? Maak er verder bos van, dat is zo hard nodig rondom de rijkswegen.

De Combinatie en RTV Ridderkerk hebben in samenspraak 25 vragen/stellingen opgesteld voor de lijstrekkers van de partijen die in Ridderkerk meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.  Een deel van de vragen en antwoorden is deze week gepubliceerd op de site van RTV Ridderkerk. De overige vragen zijn online te vinden op de site van De Combinatie: www.decombinatieridderkerk.nl.