Het is tijdens de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022 toegestaan om bij volmacht te stemmen. Vanwege corona zijn sommige stembureaus ook open op 14 en 15 maart. Dan is stemmen bij volmacht eveneens mogelijk.

Stemmen bij volmacht betekent dat u een andere kiezer, die ook in Ridderkerk woont, mag machtigen om voor u te stemmen als u zelf kunt gaan. Een kiezer mag maximaal twee volmachten aannemen. De volmachtsstem moet tegelijk met de eigen stem worden uitgebracht.

Stemmen bij volmacht kan op twee manieren. De eerste optie is op uw stempas aan te geven wie voor u mag stemmen. De kiezer zet een handtekening op de ach- terkant van de stempas en laat deze ook door de gemachtigde ondertekenen. Op het stembureau moet degene die stemt bij volmacht een kopie van een geldig identiteitsbewijs van degene(n) waarvoor hij stemt kunnen laten zien.

Een andere manier is om op het gemeentehuis een gratis formulier op te halen waarmee u een schriftelijke aanvraag voor een volmachtbewijs kunt doen. Deze aanvraag moet uiterlijk op vrijdag 11 maart 2022 worden ingediend. Bij goedkeuring ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Een schriftelijk verleende volmacht is niet meer in te trekken.