Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Wel of geen ‘Zonnepark’ in Ridderkerk?

Ridderkerk heeft geen concessie verstrekt voor een zonnepark, zoals dat in bijvoorbeeld Rotterdam, Barendrecht en Albrandswaard. Ziet u hiervoor wel of niet mogelijkheden voor Ridderkerk? Hoe denken de verschillende Ridderkerkse politieke partijen erover op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022.

Partij 18PLUS
Er zijn een aantal kleine gebieden in Ridderkerk waar een kleinschalig zonnepark zou kunnen komen. Bijvoorbeeld bij het baggerdepot achter de carpoolplaats tussen de Rotterdamseweg en de A15.

PvdA-GroenLinks
PvdA-GroenLinks Ridderkerk wil dat groene daken en/of zonnepanelen de standaard worden, tenzij dit praktisch niet mogelijk is. Rond snelwegen en op daken van grote bedrijven zijn er mogelijkheden voor zonne-energie. Maar ook voor groen en biodiversiteit.

SGP
Met de SGP kiest u voor het opwekken van zonne-energie op daken. We zijn zuinig op onze groene gebieden en zijn daarom zeer terughoudend met zonne-energie op land.

Echt voor Ridderkerk
Nee wij zouden niet weten waar een geschikte locatie binnen de Gemeente Ridderkerk ligt.

CDA
Het CDA Ridderkerk is geen voorstander van een zonnepark. Het is zonde om hiervoor ruimte vrij te maken, terwijl deze ruimte ook kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld wonen of recreatie. Het CDA Ridderkerk is voorstander van het plaatsen van zonnepanelen op daken.

Leefbaar Ridderkerk
Een apart zonnepark is wat ons betreft niet aan de orde. Er zijn nog meer dan genoeg platte daken waar zonnepanelen op geplaatst zouden kunnen worden. Dat heeft prioriteit en is niet ruimteverslindend.

ChristenUnie 
Eerst moeten zoveel mogelijk daken bedekt worden met zonnepanelen. Dat staat voor de ChristenUnie op 1. Wanneer blijkt dat we nog een stap moeten zetten kan het nodig zijn om ook panelen te leggen op het land. Een goede balans met ons groen is dan een voorwaarde. 

VVD
De VVD Ridderkerk vindt dat er nog voldoende ruimte op daken is om zonnepanelen te plaatsen. Een zonnepark behoort wel tot de mogelijkheden, als het goed inpasbaar in het landschap is. Het moet echter niet ten koste gaan van landbouwgrond of woningbouw.

BURGER OP 1
Nee, wij zijn tegen zonneparken! We zijn een versteende gemeente met ook veel asfalt, het groen wat we hebben moet groen blijven. Kijk eens naar de platte daken in Ridderkerk, daarvan is nog geen 5 % belegd met zonnepanelen, daar kan het ook en op die plek heeft niemand er last van.

De Combinatie en RTV Ridderkerk hebben in samenspraak 25 vragen/stellingen opgesteld voor de lijstrekkers van de partijen die in Ridderkerk meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.  Een deel van de vragen en antwoorden is deze week gepubliceerd op de site van RTV Ridderkerk. De overige vragen zijn online te vinden op de site van De Combinatie: www.decombinatieridderkerk.nl.