Sint Jorisstraat sluiten of open houden?

De Sint Jorisstraat: open houden voor verkeer in twee richtingen, eenrichtingsverkeer of afsluiten na realisatie na een nieuwe ontsluitingsweg? Hoe denken de verschillende Ridderkerkse politieke partijen erover op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022.

Partij 18PLUS
Openhouden voor verkeer in twee richtingen. Een nieuwe ontsluitingsweg van en naar het centrum is niet realistisch. Hier moet eerst het halve centrum voor gesloopt worden.

PvdA-GroenLinks
PvdA-GroenLinks Ridderkerk wil een totaalplan voor het Centrum. De Sint Jorisstraat wordt autoluw met bredere stoepen ter verbetering van  de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers, en vanwege de monumentale panden die veel hinder ondervinden van het intensieve en zwaardere verkeer.

SGP
Met de SGP kiest u voor een centrumhart dat ook goed toegankelijk is voor de auto. Dat betekent dat de Sint-Jorisstraat openblijft voor verkeer en daarnaast onderzocht wordt of er een extra ontsluitingsweg kan worden gerealiseerd.

Echt voor Ridderkerk
Die ontsluitingsweg heeft al een lange geschiedenis en gaat er vooralsnog niet komen. Dus de Sint Jorisstraat dient te worden open gehouden in twee richtingen. Ook voor de winkeliers is deze straat van belang voor hun klanten binnen en buiten Ridderkerk.

CDA
Het CDA Ridderkerk is voorstander van het open houden van de Sint- Jorisstraat voor verkeer in beide richtingen (met uitzondering van het zware vrachtverkeer).

Leefbaar Ridderkerk
Wij zijn geen voorstander van afsluiten. ls er een acceptabele alternatieve ontsluitingsweg (Bakker Rubber terrein) , dan zullen we opnieuw moeten bekijken wat de mogelijkheden zijn om dit probleem op te lossen.

Christen Unie
Verkeersveiligheidsproblemen in de Sint Jorisstraat kunnen alleen worden opgelost met rigoureuze maatregelen. Wil je deze straat echt veilig en aantrekkelijk maken, is het (deels) weghalen van autoverkeer de enige oplossing. Maar dat kan pas wanneer er een goed alternatief is, waarbij het centrum nog steeds goed bereikbaar blijft. Zo’n alternatief is nog niet snel voorhanden.

VVD
De VVD Ridderkerk is van mening dat dit buitengewoon goed onderzocht moet worden en betrokken bij het nieuw te maken Centrumplan. Zonder een nieuwe ontsluitingsweg gaat onze voorkeur uit naar twee richtingen. De voordelen van eenrichtingsverkeer wegen waarschijnlijk niet op tegen de nadelen daarvan.

BURGER OP 1
Realiseer daarvoor een nieuwe ontsluitingsweg en kijk hoe die via het huidige Trelleborg terrein kan lopen. Het zou mooi zijn als de Sint Jorisstraat een echte auto-te-gast weg kan worden. Maar verkeer moet wel zijn weg naar beide zijden van de dijk kunnen vinden zonder daarvoor kilometers om te moeten rijden.  

De Combinatie en RTV Ridderkerk hebben in samenspraak 25 vragen/stellingen opgesteld voor de lijstrekkers van de partijen die in Ridderkerk meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.  Een deel van de vragen en antwoorden is deze week gepubliceerd op de site van RTV Ridderkerk. De overige vragen zijn online te vinden op de site van De Combinatie: www.decombinatieridderkerk.nl.