Waar en hoe gaan we bouwen in Ridderkerk ?

Om de druk op de woningmarkt te verlichten zou Ridderkerk ruimte kunnen geven om hoger te bouwen. Waar ziet u hier mogelijkheden voor of moet de gemeente het bij voorkeur bij laagbouw houden?

Hoe denken de verschillende Ridderkerkse politieke partijen erover op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022.

Partij 18PLUS
Binnen Ridderkerk zijn er zeker mogelijkheden om hoger te bouwen. Bij de renovatie van de portiekflats aan de Geerlaan, Koninginneweg, Meester Kesperweg etc. kunnen er prima één of twee lagen hoger gebouwd worden. In andere delen van Ridderkerk, zoals in de wijken Rijsoord en Oostendam, wil je liever laagbouw.

PvdA-GroenLinks
PvdA-GroenLinks Ridderkerk bouwt vooral op plekken die nu ook bebouwd zijn om groene, open ruimtes intact te laten. In deze wooncrisis bouwen we hoger waar het past in de omgeving, zoals achter de Levensbron (P.C. Hooftpark) en door een extra verdieping toe te voegen bij herbouw of renovatie van appartementen.

SGP
De SGP is voor woningbouw op de huidige locatie van de Gemini en in het gebied rondom de P.C. Hooftstraat. De SGP wil dat het ook in de toekomst goed wonen is in Ridderkerk. Daarom pleit de SGP voor het behoud van het dorpse karakter. Grootschalige hoogbouw past hierbij niet.

Echt voor Ridderkerk
Daar waar mogelijk en inpasbaar gaat onze voorkeur uit naar hoogbouw. Maar wij zien ook graag dat er naar andere woonvormen gezocht gaat worden, zoals Knarrenhof, woonboten, kantoren ombouwen tot woningen, Tiny houses enzovoort.

CDA
Het CDA Ridderkerk is van mening dat eventuele hoogbouw passend moet zijn in de directe omgeving. Laagbouw heeft meestal onze voorkeur, omdat we het dorpse karakter van Ridderkerk willen behouden.

Leefbaar Ridderkerk
Op de plek van de voormalige Huishoudschool zou prima hoger gebouwd kunnen worden. Ook langs de rivieroevers is hoogbouw mogelijk. Het moet wel passen in het straatbeeld.

Christen Unie
We moeten zoeken naar creatieve oplossingen voor het samenspel tussen wonen, werken, parkeren en groen en de beperkte ruimte in Ridderkerk. Dat vraagt om keuzes die per wijk verschillend zijn. Hoogbouw zou (zeker aan de rivieroever) een oplossing kunnen zijn.

VVD
De VVD Ridderkerk is voor hoogbouw, maar het moet wel blijven passen in de omgeving. Eén van de mogelijkheden voor hogere bouw zou in de toekomst het PC Hooftpark kunnen zijn.

BURGER OP 1
We kunnen heel goed een mix van laag- en hoogbouw in Ridderkerk toepassen, als het auto-verkeer wat dit met zich meebrengt op normale wijze het gebied kan verlaten. Dit kan geven dat we dan maar minder moeten bouwen of minder hoog, omdat we in dat geval voorrang geven aan de leef-kwaliteit in Ridderkerk.

De Combinatie en RTV Ridderkerk hebben in samenspraak 25 vragen/stellingen opgesteld voor de lijstrekkers van de partijen die in Ridderkerk meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.  Een deel van de vragen en antwoorden is deze week gepubliceerd op de site van RTV Ridderkerk. De overige vragen zijn online te vinden op de site van De Combinatie: www.decombinatieridderkerk.nl.