Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Wat zou jij doen, met 46 miljoen?

De verkoop van de Eneco-aandelen heeft de gemeente bijna 46 miljoen ontvangen. Wat gaan we doen met dit geld?

Hoe denken de verschillende Ridderkerkse politieke partijen erover op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022.

Partij 18PLUS
Dit geld is al geïnvesteerd in het bouwen van nieuwe scholen voor onze kinderen, in de aanleg van nieuwe sportvelden en sporttoestellen, in het opknappen van het openbare gebied rondom winkels, in het planten van bomen en in nog veel meer. Dit geld is geïnvesteerd in de toekomst van Ridderkerk.

PvdA-GroenLinks
Als een Rupsje Nooitgenoeg heeft de huidige coalitie van Partij 18Plus, SGP, EVR, CDA en CU de Eneco-gelden opgemaakt. Daarnaast is er flink ingeteerd op de algemene spaarpot en zijn er voor tientallen miljoenen euro’s leningen aangegaan. Daardoor zit Ridderkerk niet meer in de veiligste financiële categorie.

SGP
Met de SGP kiest u ervoor goed om te gaan met gemeenschapsgeld. Dat betekent dat de SGP de lasten laag wil houden en de begroting sluitend wil houden. De verkoop van de Eneco-aandelen betekent overigens ook dat de gemeente structureel inkomsten (dividend) misloopt. Ook daarom is degelijk financieel beleid noodzakelijk.

Echt voor Ridderkerk
Verleden jaar heeft de Gemeenteraad een ambitieus investeringsprogramma opgesteld waarmee een deel van deze miljoenen een bestemming heeft gevonden.  Er kan worden nagedacht over welke knelpunten misschien vooruit geholpen kunnen worden, zoals: verantwoorde (haalbaar en betaalbaar) klimaatadaptieplannen, versneld wegwerken van zorgachterstanden, verantwoorde belastingverlagingen. Mogelijk hebben kiezers ook suggesties.

CDA
De afgelopen jaren is ingezet op grootschalige investeringen, zoals de nieuwbouw van scholen, de geluidswal in het Oosterpark, de sporthal Drievliet, de groenvisie enz. Dit is alleen mogelijk geweest doordat Ridderkerk er financieel gezond voor staat. De verkoop van de Eneco-aandelen heeft het mogelijk gemaakt om extra te investeren.

Leefbaar Ridderkerk
In de afgelopen raadsperiode heeft de  huidige coalitie alle beschikbare  gelden al een bestemming gegeven. We zullen in de komende periode nut en noodzaak onder de loep moeten nemen, want het blijft gemeenschapsgeld.

Christen Unie
Dit geld wordt ingezet om diverse voorzieningen te verbeteren of vernieuwen. Denk aan scholen, meer groen en beter beheer van de buitenruimte. Voor de komende jaren willen we dat er extra geld gebruikt wordt om inwoners te ondersteunen om concrete stappen te maken in verduurzaming, bijvoorbeeld door middel van isolatie.

VVD
De huidige coalitie heeft het grootste deel van het geld al uitgegeven en/of geïnvesteerd. Deze vraag komt daarmee te laat.

BURGER OP 1
Van wat hiervan nog over is moeten we investeren in de energietransitie. Subsidie voor de aankoop van zonnepanelen en bij isoleren. Daarnaast uiteraard de bewustwording om minder te gebruiken.

De Combinatie en RTV Ridderkerk hebben in samenspraak 25 vragen/stellingen opgesteld voor de lijstrekkers van de partijen die in Ridderkerk meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.  Een deel van de vragen en antwoorden is deze week gepubliceerd op de site van RTV Ridderkerk. De overige vragen zijn online te vinden op de site van De Combinatie: www.decombinatieridderkerk.nl.