Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Sociale huurwoningen of koopwoningen erbij bouwen?

Stelling: Bij woningbouw moet de komende jaren voorrang gegeven worden aan sociale huurwoningen in plaats van koopwoningen.

Hoe denken de verschillende Ridderkerkse politieke partijen erover op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022.

Partij 18PLUS
Ridderkerk heeft ruim 8.000 sociale huurwoningen. Het probleem is echter dat inwoners van Ridderkerk hier niet snel genoeg voor in aanmerking komen. De inzet moet zijn om lokaal woningzoekenden veel sneller in aanmerking te laten komen voor een sociale huurwoning. Dan hoef je ze namelijk niet bij te bouwen.

PvdA-GroenLinks
PvdA-GroenLinks Ridderkerk is voor meer betaalbare en duurzame sociale koop-  en huurhuizen, zelfbewoningsplicht en meer toewijzing aan Ridderkerkers. De afgelopen jaren is er een afname van 1000 sociale woningen. Er gaan woningen worden teruggebouwd waarvan een deel sociale woningbouw, maar de afname zal met het huidig beleid doorzetten.

SGP
De SGP vindt het belangrijk dat het woningaanbod past bij de behoefte van de Ridderkerkers. Er dient een gezonde verhouding tussen sociale huurwoningen en koopwoningen te zijn. Daarbij is er extra aandacht nodig voor betaalbare starterswoningen, levensloopbestendige woningen en seniorenwoningen.

Echt voor Ridderkerk
Sympathieke stelling. Wees dan wel eerlijk dat je eerst het regionale verband en de daar bijbehorende regionale afspraken hierover dient open te breken. Bovendien kan worden gedacht om aan sociale huur- en koopwoningen te denken. Kijken wat kan en niet wat moet.

CDA
Het CDA Ridderkerk vindt het belangrijk dat er een goede balans blijft tussen de verschillende segmenten in huur- en koopwoningen. De komende jaren zetten we ons voornamelijk in voor het sociale en middensegment. De starters en de senioren. Om zo de doorstroming op de woningmarkt te vergroten.

Leefbaar Ridderkerk
Ridderkerk heeft een mega-voorraad aan sociale huurwoningen t.o.v. van de ons omliggende gemeentes. Het is belangrijker dat de huidige sociale woningvoorraad voldoet aan de eisen van deze tijd qua duurzaamheid. Starters en levensloopbestendige woningen moeten voorrang krijgen, zodat doorstroming tenminste mogelijk wordt.

Christen Unie
We pleiten voor een gezonde mix tussen huur- en koophuizen. Om die mix te bereiken zijn regionale afspraken gemaakt. Ridderkerk moet zich houden aan deze afspraken. Op dit moment is dat ook zo, er hoeft dus geen voorrang te worden gegeven aan de bouw van meer sociale huurwoningen.

VVD
De VVD Ridderkerk kan zich vinden in de afgesproken verhouding van 30% sociale huurwoningen en 70% overige woningen.

BURGER OP 1
Niet persé, ook koopwoningen in de sociale prijsklasse zijn van harte welkom. Verder is een mix hiervan goed in alle wijken.

De Combinatie en RTV Ridderkerk hebben in samenspraak 25 vragen/stellingen opgesteld voor de lijstrekkers van de partijen die in Ridderkerk meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.  Een deel van de vragen en antwoorden is deze week gepubliceerd op de site van RTV Ridderkerk. De overige vragen zijn online te vinden op de site van De Combinatie: www.decombinatieridderkerk.nl.