Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Woningbouw op Sportpark Bolnes een goed plan?

De VVD Ridderkerk vindt woningbouw op sportpark Bolnes goed, als er goede verplaatsingsmogelijkheden voor de sportverenigingen aldaar zijn en zij verplaatsen geen probleem vinden. Het is het onderzoeken waard of de ruimte zo is in te richten dat zowel de sportverenigingen kunnen blijven als woningbouw mogelijk is.

Hoe denken de verschillende Ridderkerkse politieke partijen erover op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022.

Partij 18PLUS
Sportpark Bolnes kan behouden blijven door de zittende sportverenigingen beter te situeren waardoor er aan de andere zijde mogelijkheden ontstaan voor woningbouw.

PvdA-GroenLinks
PvdA-GroenLinks Ridderkerk wil het sportpark Bolnes behouden en opknappen met een kunstgrasveld voor SV Bolnes en een padelbaan voor RLTC. De locatie van de voormalige sporthal Beverbol vinden wij een geschikte plek voor betaalbare koop- en huurwoningen in combinatie met een multifunctionele ruimte voor verenigingen en wijkactiviteiten.

SGP
De SGP wil onderzoeken of in Bolnes ruimte kan worden gecreëerd voor woningbouw door Sportpark Bolnes te verplaatsen naar Bolnes Zuid. De SGP stelt daarbij een goede verkeersafwikkeling in Bolnes als voorwaarde.

Echt voor Ridderkerk
Volgens ons kan het Sportpark Bolnes behouden blijven èn kan er gepaste woningbouw gerealiseerd worden. Er is een projectontwikkelaar die de plannen zelfs zo al wil uitvoeren. Dus beiden doen!

CDA
Het CDA Ridderkerk zet in op het behoud en het herindelen van het sportpark. In combinatie met woningbouw. Waarbij er wordt samengewerkt met de huidige gebruikers.

Leefbaar Ridderkerk
Sportpark Bolnes moet behouden blijven.

Christen Unie
De omgeving van sportpark Bolnes is goed geschikt om een mooie mix te maken tussen wonen en sportvoorzieningen. We maken hier graag de komende raadsperiode echt werk van.

VVD
De VVD Ridderkerk vindt woningbouw op sportpark Bolnes goed, als er goede verplaatsingsmogelijkheden voor de sportverenigingen aldaar zijn en zij verplaatsen geen probleem vinden. Het is het onderzoeken waard of de ruimte zo is in te richten dat zowel de sportverenigingen kunnen blijven als woningbouw mogelijk is.

BURGER OP 1
Het sportpark moet daar blijven en er zou een sportzaal bij gebouwd moeten worden. Bolnes ligt te ver van de ander sportvelden af, zeker voor jonge kinderen. Die moeten in de eigen wijk kunnen sporten.

De Combinatie en RTV Ridderkerk hebben in samenspraak 25 vragen/stellingen opgesteld voor de lijstrekkers van de partijen die in Ridderkerk meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.  Een deel van de vragen en antwoorden is deze week gepubliceerd op de site van RTV Ridderkerk. De overige vragen zijn online te vinden op de site van De Combinatie: www.decombinatieridderkerk.nl.