Definitieve verkiezingsuitslag Waterschap Hollandse Delta

Alle stemmen zijn geteld. Per partij is nu definitief bekend hoeveel zetels het krijgt in het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta. Daarnaast ziet u wie namens de partij én namens u beslissingen neemt de komende 4 jaar.

Hieronder ziet u de gekozen leden per politieke partij voor het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta. Een aantal personen (*) doen mee op basis van het aantal stemmen dat zij ontvingen (voorkeurstemmen). De andere leden doen mee door hun plek op de lijst van de partij. 

Waterschapspartij Hollandse Delta (WPHD)

 • Piet Kome (*)
 • Petra van Nes- de Man (*)
 • Leen Overwater (*)
 • Hans Kalle
 • Wim Sjoukes
 • Fatih Kumas
 • Brian Frowijn

CDA

 • Leo Stehouwer (*) 
 • Hans Wink

VVD

 • Frank van Oorschot (*)
 • Conny Verbaas (*)

Partij van de Arbeid (PvdA)

 • Cok Sas (*)
 • Hennie Wiersma- den Dulk (*)

Water Natuurlijk

 • Anne Mollema (*)

SGP

 • Wim de Jong (*)

CU

 • Jantien Fröling- Kok (*)

50Plus

 • Harry Wagemakers (*)
 • Adrie Kweekel (*)

AWP Niet politiek wel deskundig

 • Fokke van Zeijl (*)

Hollandse Delta Natuurlijk

 • Johan Huber (*)
 • Henk Steehouwer

Start nieuwe bestuur

Op 27 maart neemt het waterschap tijdens een openbare vergadering van het algemeen bestuur afscheid van het oude bestuur. Op donderdag 28 maart start het nieuwe bestuur met het afleggen van de eed of gelofte.

Berekening aantal zetels en voorkeurstemmen

Jouw stem vorige week woensdag 20 maart beïnvloedt de verdeling van 21 zetels van het algemeen bestuur. Hoe bereken je het aantal zetels per partij? En wanneer ontving iemand een zetel? Een partij kreeg een zetel als zij minimaal 14.751 stemmen ontving. (Dit getal bereken je door het totaal aantal geldige stemmen te delen door 21). Een kandidaat van een partij kreeg een zetel op 2 mogelijke manieren: door het aantal stemmen (voorkeurstemmen) of door de plek op de kandidatenlijst van de partij. Een kandidaat moest minimaal 3.687 stemmen hebben (voorkeurdrempel) om met voorkeurstemmen een zetel te krijgen. (De voorkeurdrempel bereken je door 25% te nemen van 14.751).

Vaste zetels

Deze uitslag geldt voor 21 van de 30 zetels van het algemeen bestuur. De andere 9 zijn zogenoemde geborgde zetels. Deze zetels zijn voor vertegenwoordiging van de landbouw, het bedrijfsleven en de natuur, omdat hun specifieke deskundigheid belangrijk is en daarnaast de directe invloed van het waterschap op hun werk groot is. Daarom hebben zij een aantal vaste zetels in het waterschapsbestuur.

Downloads