Waterschaps- en Provinciale verkiezingen 2019

GroenLinks maakt Provincie begrijpelijker

GroenLinks Zuid-Holland presenteerde op zaterdag 26 januari 2019 haar verkiezingsprogramma voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 20 maart 2019 ook in duidelijke taal, bereikbaar voor iedereen.

Lijsttrekker Berend Potjer vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen aan het democratische proces: “Voor GroenLinks doet iedereen ertoe, ook de mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. In Zuid-Holland zijn dat er ruim een half miljoen. Voor hen en alle andere Zuid-Hollanders die het zichzelf makkelijk willen maken hebben wij makkelijk leesbare versie gemaakt: ‘Duurzaam, Groen, Eerlijk En Voor Iedereen’. Zo kan iedereen lezen waarom GroenLinks een goede keuze is”. Het programma is te vinden via deze link.

Paul Leliveld uit Dordrecht is taalambassadeur. Hij heeft pas op latere leeftijd goed leren lezen en schrijven. Het hertaalde programma van GroenLinks Zuid-Holland juicht hij toe. “Veel meer mensen dan je denkt hebben moeite met lezen en schrijven. Die mensen willen ook hun mening vormen. Je hoeft het met dit programma niet eens te zijn maar je kan het wel begrijpen”.

Op woensdag 20 maart 2019 zijn de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschap verkiezingen. Alle Nederlanders van 18 jaar of ouder mogen stemmen. Maar wat betekent dat voor de 2,5 miljoen mensen in Nederland die grote moeite hebben taal en/of rekenen? Stemmen is extra lastig als je niet zo goed kunt lezen. Dan is het bijvoorbeeld moeilijk om op te zoeken wat de politieke partijen willen.

GroenLinks vraagt vaker aandacht voor helder taalgebruik. Fractievoorzitter Anneloes van Hunnik zei bij de begrotingsbehandeling 2018: ‘als het in een kinderboek lukt om complexe problemen simpel uit te leggen dan moet dat de provincie toch ook lukken’. In 2018 zijn de programma’s van Rotterdam en Noordwijk ook hertaald.

Het programma heeft het keurmerk ‘Gewone Taal’ van de Stichting Makkelijk Lezen. Een controle op zo’n 30 punten zorgt ervoor dat tekst en opmaak ook echt toegankelijk zijn. 

Op de kieslijst van GroenLinks Zuid-Holland zijn geen vertegenwoordigers uit Ridderkerk opgenomen.