Hoosbuiheld of doorspoeler: iedereen heeft band met water

Maandag 18 februari startte waarnemend dijkgraaf Cok Sas van waterschap Hollandse Delta de campagne voor de waterschapsverkiezingen van 20 maart. Met de campagne wil Hollandse Delta zorgen dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen. De dijkgraaf trapte af met de opening van een ‘expositie’ en met de eerste rit van de waterschapstram in Rotterdam.

Om inwoners te wijzen op het belang van waterbeheer spreekt Hollandse Delta hen aan op hun band met water. Iedereen heeft namelijk ‘iets’ met water. Je wordt blij als je langs een mooie sloot wandelt, je geniet misschien iets minder als je door de regen fietst. Hollandse Delta onderscheidt op de Zuid-Hollandse eilanden zelf diverse ‘watertypes’, zoals o.a. de stormtrotseerders, hoosbuihelden, slootjespiekers en de doorspoelers. Hiermee sluiten we aan bij de landelijke campagne.

Invloed inwoners op waterbeheer 

Water is overal om ons heen. De waterschappen zorgen ervoor dat we in Nederland kunnen leven met al dat water. Zo zorgt Hollandse Delta voor veilige dijken en wegen, schoon, voldoende en gezuiverd water. Hoe het waterschap dit doen, daar hebben inwoners invloed op. Zij kiezen op 20 maart het algemeen bestuur. Dit bestuur bepaalt de aanpak van het waterbeheer.

Foto: Loco-dijkgraaf Cok Sas trapt de verkiezingscampagne af.

Bron: Waterschap Hollandse Delta