Waterschaps- en Provinciale verkiezingen 2019

Jon Hermans-Vloedbeld aan de slag als informateur

Jon Hermans-Vloedbeld gaat aan de slag als informateur voor een nieuw te vormen college van Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland. Sjoerd Vollebregt zal optreden als co-informateur.

Zij zijn daartoe bereid gevonden door Floor Vermeulen (fractievoorzitter VVD Zuid-Holland). Vorige week legde Hans Wiegel zijn functie als informateur in Zuid-Holland neer. Floor Vermeulen kreeg daarop van alle andere fractievoorzitters het vertrouwen om het initiatief te nemen.

Jon Hermans-Vloedbeld is momenteel waarnemend burgemeester van Noordwijk. Sjoerd Vollebregt is voorzitter van de Economic Development Board van de Drechtsteden.

De informateurs zullen op verzoek van alle fractievoorzitters op basis van de verkiezingsuitslag van 20 maart jl. verkennen welke partijen gezamenlijk een coalitie willen vormen die voldoende inhoudelijke basis heeft om te kunnen rekenen op een werkbare meerderheid in Provinciale Staten.

Mevrouw Hermans-Vloedbeld en de heer Vollebregt vangen hun werkzaamheden als informateur deze week al aan.

Bron: Provincie Zuid-Holland