Nieuw college waterschap wil samen aan de slag

Waterschap Hollandse Delta start de komende bestuursperiode met vijf nieuwe heemraden. Zij gaan ‘Samen aan de slag.’ Dit is ook de titel van het hoofdlijnenakkoord waarmee het bestuur gisterenavond instemde. Goede samenwerking staat voortaan centraal.

De vijf nieuwe heemraden in het dagelijks bestuur zijn Piet Kome (Rockanje) en Petra van Nes-de Man (Ridderkerk) namens Waterschapspartij Hollandse Delta (WPHD), Johan van Driel (Nieuw-Beijerland) namens de agrariërs, Marjo van Maurik-de Graaff (Oude-Tonge) namens de bedrijven en Leo Stehouwer (Numansdorp) namens het CDA.

Dijkgraaf Gerard Doornbos: “Het nieuwe bestuur wil veel meer en betere samenwerking met partners in onze omgeving. In het bestuursakkoord staat daarom, naast een aantal vernieuwingen voor bestuur en organisatie, vooral de samenwerking met agrariërs, bedrijven, gemeenten, inwoners en natuurorganisaties centraal.”

Het waterschap beschermt het land tegen hoog water met stevige dijken en duinen. In tijden van droogte zorgt het voor voldoende oppervlaktewater voor landbouw en natuur. Verder zuivert het schap
het rioolwater en zorgt het voor veilige wegen en fietspaden. Daarnaast heeft het waterschap ambities voor groene energie, circulaire economie, duurzaamheid en aanpassingen voor de klimaatverandering.

Niemand aan de kant

Er is een coalitie maar geen coalitieakkoord, dat is vernieuwend. Speerpunt voor het algemeen bestuur, de verenigde vergadering, is namelijk ‘niemand aan de kant’. Alle partijen en leden van de verenigde vergadering besturen mee. Iedereen is immers door zijn of haar eigen achterban gekozen. Aan de verdere uitwerking van het akkoord naar een VV-breed uitvoeringsprogramma wordt nu meteen begonnen.