Ridderkerker Max Verwaal kandidaat voor Waterschap

Op woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provincie Zuid-Holland (en dus indirect ook voor de Eerste Kamer) en het Waterschap Hollandse Delta.

Voor de Waterschapsverkiezing heeft de PvdA in deze regio De Ridderkerker Max Verwaal op nummer vijf van de kieslijst geplaatst. Aanvoerder op de lijst is Cock Sas uit Dordrecht.

Even voorstellen:
,,Mijn naam is Max Verwaal. Ik ben een geboren en getogen Ridderkerker van 66 jaar. Met anderen zet ik mij graag in voor een betere en veiliger samenleving. Zo ben ik mede oprichter van de lokale buurtpreventie en ben ik daar nog steeds actief als surveillant en bestuurslid. Het deelnemen aan het wijkoverleg doe ik graag. Speciale aandacht heeft verkeersveiligheid.
Bij het Waterschap Hollandse Delta wil ik mij gaan inzetten voor een actieve, sociale en milieubewuste samenleving. Samen de schouders eronder zetten. Oplossingen aandragen om energieneutraal te handelen en tegelijk de kosten beheersbaar houden, ook voor de belastingbetaler. Die mag niet het kind van de rekening worden. Veiligheid is een belangrijk speerpunt. Na de afgelopen droge periode werd duidelijk hoe belangrijk de waterhuishouding is. Dijken, huizen en monumenten dreigen te verzakken. Dijken, waterpeil en waterwegen moeten ook daarom in goede staat zijn en blijven. Dat vraagt om zorgvuldig proactief beheer.
In de toekomst worden wegen overgedragen aan gemeenten. Dat kan niet met groot achterstallig onderhoud.
Goede waterkwaliteit in onze sloten en rivieren is noodzaak. Voor de landbouw, planten, dieren en ook zodat kinderen veilig kunnen zwemmen.
Voor mij spreekt het voor zich dat mensen die aantoonbaar de waterschapsbelasting niet kunnen betalen voor kwijtschelding in aanmerking komen.
Zeker zijn van schoon water, veiligheid en betaalbare woonlasten”, aldus Max Verwaal.

Voor meer informatie of vragen kunt u bij Max Verwaal terecht via pvda.maxverwaal@ziggo.nl.

Bekijk HIER de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma van de PvdA.