Stemwijzer Provinciale verkiezingen beschikbaar

Op woensdag 20 maart 2019 worden de leden van Provinciale Staten én de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen gekozen.

Alle inwoners van Zuid-Holland van 18 jaar en ouder met Nederlandse nationaliteit kunnen die dag stemmen. De gekozen Provinciale statenleden in Nederland kiezen vervolgens in de maand mei de leden van de Eerste Kamer.

Maar wat is een provincie, eigenlijk?
Het is een bestuur, net als een gemeente, en zij werkt aan projecten die te groot zijn voor gemeenten, maar te klein voor het Rijk. Provinciale Staten bedenken op hoofdlijnen wat er moet gebeuren in de provincie. Ook controleren zij of de Gedeputeerde Staten dit goed uitvoeren.

Op dit moment telt de Provincie Zuid-Holland 55 vertegenwoordigers.
Inmiddels heeft de provincie ook een STEMWIJZER gemaakt voor de kiezers die nog ‘zweven’ of hun keuze bevestigd willen zien.