Waterschappen in Nederland zorgen voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater. Nederland telt 21 waterschappen met een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Beide besturen worden voorgezeten door een dijkgraaf of watergraaf.

Het algemeen bestuur van een waterschap werkt als  een gemeenteraad en stelt het beleid van het waterschap vast. Ook  controleert het of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Het algemeen bestuur bestaat uit 18 tot 30 leden. Het grootste deel van deze leden zijn inwoners van het waterschap (ook wel de ‘categorie ingezetenen’ genoemd). Zij worden om de vier jaar gekozen via waterschapsverkiezingen.

Een ander deel van het algemeen bestuur is voor vertegenwoordigers van bedrijven, boeren en natuurbelangen. Zij worden niet gekozen via verkiezingen. Zij hebben zogeheten geborgde zetels. Je kunt er meer over lezen op de website van de Kiesraad.

Dit is de stemwijzer voor de waterschap Hollandse Delta.