Waterschaps- en Provinciale verkiezingen 2019

Volgende week verkiezingen: hoe werkt het stemmen?

Op woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en voor het Waterschap. In Ridderkerk kunt u willekeurig bij een van de 28 stembureaus stemmen. Neem uw stempas(sen) en een geldig identiteitsbewijs mee. Anders kunt u uw stem niet uitbrengen.

Een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs uit de Europese Unie of Nederlands verblijfspasje) mag maximaal vijf jaar verlopen zijn op de dag van stemming. Bent u uw identiteitsdocument kwijt? Neem dan de verklaring ‘vermissing reisdocument/rijbewijs’ van de gemeente en een ander document met uw naam en foto mee. Als u kiesgerechtigd bent voor beide verkiezingen, dan heeft u twee stempassen ontvangen.

Vervangende stempas

Bent u uw stempas(sen) verloren of heeft u er geen ontvangen? Dan kunt u uiterlijk op dinsdag 19 maart tot 12.00 uur (een) vervangende stempas(sen) aanvragen. Neem hiervoor contact op met het team Verkiezingen via telefoonnummer (0180) 451 234.

Ergens anders stemmen

Komt het voor uw werk of een afspraak beter uit dat u buiten Ridderkerk stemt? Vraag dan een kiezerspas aan. Hiermee stemt u in een andere gemeente die binnen de grenzen van de Provincie Zuid-Holland of het Waterschap Hollandse Delta valt.

U kunt de kiezerspas via een formulier aanvragen. Dit formulier moet uiterlijk vrijdag 15 maart bij de gemeente binnen zijn. Of u komt uiterlijk dinsdag 19 maart 12.00 uur langs in het gemeentehuis. Maak hiervoor wel een afspraak.

Machtigen

Wanneer u zelf niet kunt stem- men, mag u iemand anders machtigen. Op de stempas geeft u aan wie voor u mag stemmen. Komt deze kiezer niet uit Ridderkerk? Dan regelt u een schriftelijke vol- macht via een formulier. Dit moet uiterlijk vrijdag 15 maart bij de gemeente binnen zijn.
De gemachtigde neemt behalve uw stempas (waarop op de achter- zijde de volmacht is ingevuld) ook een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee naar de stembus. Dat mag ook een foto van het legitimatiebewijs op een smartphone of tablet zijn.

Bron: Gemeente Ridderkerk