Op woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en voor het Waterschap. Lijst 9 bij de Waterschapsverkiezingen wordt ingenomen door AWP.

Ineke van de Merwe en Jim Kloos zijn de Ridderkerkse gezichten van deze partij, die zichzelf ‘Niet politiek wel deskundig’ noemt.

,,De vertegenwoordiging binnen de waterschappen wordt voor 2/3 direct gekozen en voor 1/3 ingevuld door geborgde zetels. Deze geborgde zetels zijn voor de bedrijven en de agrariërs die getalsmatig zijn ondervertegenwoordigd. Niks mis mee zult u zeggen er zijn nu eenmaal minder boeren. Alleen in de praktijk komt het iets anders uit dan dat je zou verwachten. In de reguliere partijen die direct kunnen worden gekozen zit ook een stevig aantal agrariërs. De Boeren eten nu van twee walletjes en weten daardoor al jaren een meerderheid te krijgen in het bestuur van uw waterschap”, aldus Jim Kloos.

,,Soms sta je dan ook versteld van onze democratische gekozen politici, die steun verlenen aan belangenorganisaties die zij eigenlijk helemaal niet zouden moeten steunen. Een bekende politica doet hieraan mee. Actief de belangen van burgers behartigen op het gebied van wegen. Maar tegelijkertijd toestaan, dat de nummer 1, 3 en 4 van haar partij boeren, herenboeren dan wel afkomstig uit de agrarische sector zijn. En deze heren werken graag samen met de geborgde zetels. Deze bestuurders zitten vaak al jarenlang in het waterschapsbestuur. En als u de nieuwsberichten heeft gevolgd dan weet u weet waartoe dit heeft geleid: slechte staat van de gemalen en  zuiveringsinstallaties, het vertrek van een deskundige Dijkgraaf en een Directeur die met verlof is gezonden. Dit “wanbeleid” gaat miljoenen kosten om achterstallig onderhoud weg te werken om nog maar niet te spreken over een vertrekregeling voor de directeur. De politiek heeft u en het waterschap als organisatie in de kou laten staan door politiek te bedrijven op zaken die feitelijk door een ingenieur moeten worden uitgevoerd. (Rioolwater zuiveren en dijken bouwen) De politiek is op de stoel van de ingenieur gaan zitten.”, vervolgt Jim Kloos

,,Daarom kunt u beter overwegen op het AWP te stemmen, niet politiek maar deskundig. Heeft u ooit over liberaal of socialistisch of christelijk water gehoord? Waar staat het AWP niet politiek maar deskundig dan wel voor? Om te beginnen voor een eerlijke vertegenwoordiging van burgers in het bestuur dus voor afschaffing van de geborgde zetels. Er moet ook serieus naar de burger worden geluisterd en niet alleen worden gehandeld in het voordeel van de agrariër. Geen viezigheid in ons water we gaan voor gezond water voor de mens en de natuur. Dus zonder GenX en zonder medicijnresten en andere vervuilende industriële stoffen. Het herstellen van de balans tussen de betaler en de macht. De burger betaalt 80% van de totale watersysteemheffing de bedrijven 10% en de agrariër ook 10% maar de laatste bepaalt voor 100%. Wij hebben oog voor het belang van de boer maar 10% betalen en 100% bepalen vinden wij niet in balans. Tja misschien moet bovenstaande politica overwegen haar banden met de agrarische wereld wat losser te maken en meer voor de burgers op te komen? Wij vinden van wel”, besluit Jim Kloos.