ChristenUnie Zuid-Holland presenteert het woonmanifest ‘Samen leven in Zuid-Holland’

De ChristenUnie Zuid-Holland heeft maandag 4 maart 2019 tijdens een regioavond in Reeuwijk met aanwezige, lokale ChristenUnie-fractievoorzitters een woonmanifest gepresenteerd. In het woonmanifest ‘Samen leven in Zuid-Holland’ worden voorstellen gedaan om een goede balans te vinden tussen genoeg woningen in alle sectoren en het beschermen van de waardevolle, beschikbare ruimte in Zuid-Holland.

Ruimte in Zuid-Holland staat onder druk. Dit is de provincie met het grootste aantal inwoners van Nederland. Schone ruimte is noodzakelijk voor een gezonde leefomgeving.

Daarbij staan de provincie en de gemeenten in Zuid-Holland komende jaren voor een forse woningbouwopgave. Hierbij wil de ChristenUnie ruimte voor recreatie en natuur behouden en waar het kan uitbreiden. Daarom doet de ChristenUnie de volgende voorstellen om in Zuid-Holland voor een goede balans tussen wonen en ontspannen te zorgen:

1.Kansen op woningen vergroten voor starters en doorstromers
Starters vinden moeilijk een woning, daarom moet de provincie samen met gemeenten zorgen voor meer starterswoningen. Ook moeten er meer woningen voor doorstromers komen, daarmee komen er meer woningen beschikbaar voor starters.

2. Betaalbare woningen voor iedereen
Voor iedereen moeten ook betaalbare woningen beschikbaar zijn, verduurzaming moet betaalbaar blijven. Daarbij moeten er genoeg woningen in alle sectoren gebouwd worden.

3. Duurzaam gebouwde woningen
In het kader van verduurzaming en de energietransitie moeten woningen duurzaam gebouwd worden. De provincie moet samen met gemeenten erop toezien dat bestaande huur- of koopwoningen toekomstbestendig worden qua energieverbruik en isolatie.

4. Groen toevoegen in woonwijken
Bij ontwikkeling van woonwijken wordt er groen toegevoegd, bijvoorbeeld door middel van groene daken en/of geveltuinen. Hierbij wordt rekening gehouden met biodiversiteit en duurzaamheidsambities. Bestaande groene gebieden worden ontzien bij woningbouw en waar het kan uitgebreid.

5. Bouwen rond OV-knooppunten
Woningbouw en -ontwikkeling vindt vooral plaats bij OV-knooppunten. Hiermee wordt gebruik van openbaar vervoer gestimuleerd.

6. Leegstand herontwikkelen
Leegstand moet zoveel mogelijk een herbestemming krijgen. Daardoor hoeft er minder nieuwbouw te komen en blijft de beschikbare ruimte beter beschermd.