Waterschaps- en Provinciale verkiezingen 2023

Lancering verkiezingsprogramma JA21 Zuid-Holland 

Op woensdag 18 januari 2023 lanceert JA21 te Rotterdam haar 12 verkiezingsprogramma’s voor de Provinciale Statenverkiezingen 2023, met als slogan “Het moet echt anders”. Deze verkiezingen zijn bepalend voor de toekomst van Nederland. Want op 15 maart kiest Nederland niet alleen de samenstelling van de Provinciale Staten, e uitslag is ook bepalend voor de zetelverdeling in de Eerste Kamer. Nederlanders krijgen in maart dus dubbel de gelegenheid om hun stem over het huidige beleid te laten horen. Volgens JA 21 zal een sterke aanwezigheid van de partij in de Eerste Kamer voorkomen dat de coalitie samenwerkt met de PvdA en GroenLinks. 

“Wat Nederland per direct nodig heeft is verbetering van de koopkracht, betaalbare huizen en een asielstop. Niet nog meer immigratie, windturbines of een zelfgecreëerde papieren stikstofcrisis. Uit alle opiniepeilingen blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders dit met JA21 eens is.” aldus Annabel Nanninga, mede-partijoprichter en fractievoorzitter van de Eerste Kamerfractie van JA21. 

In het provinciale verkiezingsprogramma van Zuid-Holland is uiteraard veel aandacht voor de speerpunten van JA21: Geen windturbines, maar kernenergie. Geen dwangwet, maar een asielstop. Geen stikstof wurggreep, maar ruimte voor boeren en bouwen. Deze thema’s hebben volgens de partij namelijk effect op alle problemen en beperkingen waar Zuid-Holland momenteel mee worstelt. 

Aan kernenergie kunnen we zelf in Zuid-Holland een flinke bijdrage leveren door de bouw van een kerncentrale op de Maasvlakte II. Hiervoor wil JA21 Zuid-Holland de locatie actief aanbieden bij het Rijk. 

In Zuid-Holland wil JA21 de economie stimuleren en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven creëren. Het MKB faciliteren door het verminderen van regeldruk en door het beschikbaar stellen van adequate ondersteuning bij vragen. Ook wil de partij ruimte geven aan boeren in de visserij. 

De woke-cultuur in Zuid-Holland moet volgens de partij stoppen. In het provinciale kunst- en cultuurbeleid wil JA21 zich hier stevig tegen verzetten. 

“Wat wij sinds onze oprichting al verkondigen, zijn nu exact de thema’s waar Nederland op is vastgelopen. Wij laten zien dat het anders kan. En nu gaan we het ook anders doen! Het moet echt anders!” aldus fractievoorzitter van de Tweede Kamer en mede-partijoprichter Joost Eerdmans.