Waterschaps- en Provinciale verkiezingen 2023

Lijsttrekker D66 Zuid-Holland: laat van je horen, ga 15 maart naar de stembus

Mijn naam is Laura Neijenhuis, lijsttrekker voor D66 Zuid-Holland, Rotterdammer en bezorgd over onze provincie. U zult misschien nog nooit van mij gehoord hebben, en misschien bent u wel verrast door de oproep die ik vandaag aan u wil doen.

Dit is geen boze brief over wat partijen in het verleden niet goed hebben gedaan, of waarin ik een schijntegenstelling tussen partijen uitvergroot. Dat is volgens mij niet wat onze provincie nu nodig heeft.

Want wat Zuid-Holland nu nodig heeft zijn duidelijke keuzes voor de toekomst. De provincie staat aan de lat voor grote uitdagingen die onze kant op komen, en de komende vier jaar zijn cruciaal voor de koers van onze provincie.

Deze verkiezingen gaan over de aanpak van de stikstofcrisis. De rek is eruit voor de natuur. Onze duinen gaan gebukt onder de neerslag van stikstof, planten verdwijnen en diersoorten sterven uit. Te lang heeft de politiek boeren en de industrie een fopspeen voorgehouden, het was pappen en nathouden. Daar ondervinden wij nu allemaal de consequenties van: onrust en onzekerheid. Wij willen boeren en ondernemers perspectief bieden. Door met minder dieren beter te verdienen, door verplaatsen van het bedrijf en alleen als het echt niet anders kan uit te kopen.

Deze verkiezingen gaan over wonen. Over hoe wij als provincie investeren in woningbouw waardoor iedereen gelijke kansen krijgt op de woningmarkt. Hoe wij de opgave van 230.000 woningen bouwen in Zuid-Holland gaan invullen. Wij willen dat iedereen een passende woning kan vinden op de plek waar diegene zich thuis voelt. 

Deze verkiezingen gaan over ons klimaat. Om onafhankelijk te worden van vervuilende energie uit onvrije landen moeten we vol inzetten op de energietransitie. Door in te zetten op zonnepanelen, en het bouwen van windmolens op de plekken waar dat kan. Daarmee zetten we in op écht schone energie, en kunnen we eraan verdienen. Wij willen dat Zuid-Holland weer voorop gaat lopen.

De sleutel voor een nieuw bestuur in de provincie ligt in uw handen. En die kunt u morgen gebruiken. Laat van je horen en gebruik je stemrecht.

Foto: Martijn van Dam