Waterschaps- en Provinciale verkiezingen 2023

Partij voor de Dieren van 0 naar 2 zetels in waterschap Hollandse Delta

Maar liefst 2 zetels voor nieuwkomer Partij voor de Dieren in het waterschap Hollandse Delta. Dit blijkt uit de donderdag 16 maart 2023 bekend gemaakte voorlopige verkiezingsuitslag. 

De Partij voor de Dieren lijsttrekker Bart Canton is positief verrast, “Ik had eerlijk niet verwacht dat de steun voor onze partij zo groot was in de Hollandse Delta.” aldus Canton, “Nu kunnen we ons stempel drukken op het beleid van het waterschap.” 

Reeds deze week zullen de verkenners Erik van Heijningen en Govert Veldhuijzen met alle fracties spreken over de eerste stappen in de richting van een nieuw dagelijks bestuur. Canton heeft vertrouwen in dat proces. “De Partij voor de Dieren heeft met deze prachtige uitslag meer dan één voet tussen deur.” aldus Canton, “We zullen de andere partijen laten zien welke systeemverandering nodig is in de Hollandse Delta.” 

De Partij voor de Dieren voerde campagne op de thema’s schoon water en veilige gemalen. Bart Canton heeft vertrouwen dat zijn partij invloed zal hebben op het beleid van Hollandse Delta komende collegeperiode. “We kunnen dankzij deze prachtige uitslag dierenwelzijn en natuur agenderen.” aldus Canton, “Zo lang bijna 90% van de gemalen in dit waterschap vissen niet veilig laten passeren en een groot deel van die gemalen de vissen verhakselen is er nog veel werk voor onze partij.” 

De definitieve uitslag op 23 maart 2023 kan nog kleine verschuivingen opleveren in de verdeling van restzetels en de kandidaten die op voorkeursstemmen zijn verkozen.