Waterschaps- en Provinciale verkiezingen 2023

Verkiezingscampagne Partij voor de Dieren van start

De campagne van de Partij voor de Dieren voor de verkiezingen van de Provincies en waterschappen gaat van start.

Ook in het Waterschap Hollandse Delta (WSHD) zal nu écht het belang van schoon water voor mens en dier worden verdedigd. Er zal voor in- en om het water levende dieren en behoud van biodiversiteit worden gestreden. De Partij richt de pijlen op een natuurlijk waterpeil en vecht voor het behoud van de onderwaternatuur. Ook zal zij het ‘bestrijden’ van muskus- en beverratten bestrijden met diervriendelijke alternatieven.

De Partij voor de Dieren wil met haar campagne genoeg zetels behalen om het tij te keren binnen het Waterschap Hollandse Delta. Waar de daadkracht de laatste jaren verdronk in het gedoe om de poppetjes, de pegels en de procedures, moet het nu eindelijk gaan over schoon water en meer natuur. En over het actief terugdraaien van de effecten van klimaatverandering en bodemdaling. Inwoners die hun toekomst belangrijk vinden kunnen nú nog kiezen!

De Partij voor de Dieren wil kwijtschelding van waterschapsbelasting voor lage inkomens en verlaging voor particulieren. De grootgebruikers en vervuilers van ons water zullen meer belasting moeten betalen. Bart Canton, lijsttrekker Partij voor de Dieren Hollandse Delta vertelt: “Nu mag er nog een stortvloed aan industrieel gif, landbouwgif en kunstmest worden geloosd en uitgespoeld in al het water. De vervuilers, legaal en illegaal, komen hiermee weg. De gewone burger betaalt hiervoor de prijs, zowel met zijn gezondheid als via de waterschapsbelasting. Onze fractie wil dit lek dichten en gaat niet alleen voor zuiver water, maar staat ook voor een zuiver geweten!”