Waterschaps- en Provinciale verkiezingen 2023

VVD waterschap Hollandse Delta blij met zetelwinst

Op 29 maart 2023 is de nieuwe Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta van start gegaan. Voor de VVD zijn drie fractieleden en twee steunfractieleden geïnstalleerd. Desgevraagd geeft fractievoorzitter Frank van Oorschot aan “erg blij te zijn met de verkiezingsuitslag. De VVD is namelijk gegroeid van twee naar drie zetels. We zijn de kiezer daar zeer erkentelijk voor”.

Speerpunten voor de VVD blijven de komende vier jaar beschikbaarheid van zoet water, innovatie en een nuchter natuurbeleid. Verdere informatie is beschikbaar op hollandsedelta.vvd.nl/ De VVD gaat er voor u de komende vier jaar tegenaan!